Probeer nu de eerste 40 lessen bedrijfseconomie!

Op 1 augustus 2018 start het nieuwe programma bedrijfseconomie voor havo en vwo. Na economie, introduceert Cumulus nu een nieuwe lesmethode bedrijfseconomie waarbij de docent centraal staat. Vanaf vandaag zijn de eerste 40 lessen, opgaven en actuele aanvullingen uit het eerste thema Geldzaken voor iedereen beschikbaar. Oordeel zelf en probeer nu de gratis demo op…

Lees verder →

Share

Op 1 augustus 2018 start het vak bedrijfseconomie in 4 havo en 4 vwo. Het nieuwe programma heeft meer samenhang en minder plichtmatig rekenwerk. Met grote thema’s als financiële zelfredzaamheid en ondernemerschap staat het perspectief van de leerling centraal. Een nieuw vak? Wordt bedrijfseconomie echt een nieuw vak? Of wordt het meer van hetzelfde? M&O…

Lees verder →

Share

Waarom is er eigenlijk geen economiemuseum?

‘Bas Haring over economie begrijpen’, Me Judice, 25 januari 2016, via youtube.nl “Economie is wel een wat lastig vakgebied. In tegenstelling tot de biologie heeft het geen dinosaurus-skeletten die kunnen worden tentoongesteld. De natuurkunde heeft spectaculaire experimenten die bezoekers zelf kunnen uitvoeren; antropologen hebben boeiende voorwerpen van mensen van ver weg; archeologen hun potten en scherven,…

Lees verder →

Share

De Phillipscurve

In 2010 startten de eerste leerlingen met het programma ‘Teulings’. Vijf jaar later was het examenprogramma nog steeds niet af. Met een enkel zinnetje werd dit probleem in de syllabus opgelost: “Voorlopig zullen in het centraal examen geen opgaven worden geconstrueerd die in hun geheel de kandidaten een macro-economisch onderwerp laten analyseren.” Gevolg: zeer eenzijdige,…

Lees verder →

Share

Een netwerk van docenten

“Dat leraren over het algemeen over slecht ontwikkelde netwerken beschikken, is niet per se het gevolg van een gebrek aan het vermogen van individuele actoren, maar vooral een kwestie van een gemankeerde cultuur en structuur: een cultuur waarin het er niet toe doet of je over netwerken beschikt en een structuur die de ontwikkeling van…

Lees verder →

Share