Probeer nu de eerste 40 lessen bedrijfseconomie!

Op 1 augustus 2018 start het nieuwe programma bedrijfseconomie voor havo en vwo. Na economie, introduceert Cumulus nu een nieuwe lesmethode bedrijfseconomie waarbij de docent centraal staat. Vanaf vandaag zijn de eerste 40 lessen, opgaven en actuele aanvullingen uit het eerste thema Geldzaken voor iedereen beschikbaar. Oordeel zelf en probeer nu de gratis demo op…

Lees verder →

Een nieuw curriculum. Hoe het wel en niet moet.

Wordt u soms ook een beetje moe van de karikatuur die (vanaf de zijlijn) van het onderwijs wordt geschetst? Dat u iets leest en denkt: “Maar dat doen we toch al lang?”, of “Dat is toch al eerder geprobeerd, zonder veel succes.” En krijgt u dan ook een “laat maar zitten, zal wel weer overwaaien”-gevoel?…

Lees verder →

Op 1 augustus 2018 start het vak bedrijfseconomie in 4 havo en 4 vwo. Het nieuwe programma heeft meer samenhang en minder plichtmatig rekenwerk. Met grote thema’s als financiële zelfredzaamheid en ondernemerschap staat het perspectief van de leerling centraal. Een nieuw vak? Wordt bedrijfseconomie echt een nieuw vak? Of wordt het meer van hetzelfde? M&O…

Lees verder →

Supersamengevat voor havo en vwo

De examens economie komen er snel aan. Op school beginnen binnenkort de examentrainingen. Leerlingen hebben in de laatste weken voor het centraal examen behoefte aan heel veel oefenopgaven en een stevige samenvatting van de examenstof. Cumulus lanceert daarom Supersamengevat economie voor havo en vwo. Cumulus examentraining Na de lesmethode en toetsmaker is Cumulus gestart met…

Lees verder →

Waarom is er eigenlijk geen economiemuseum?

‘Bas Haring over economie begrijpen’, Me Judice, 25 januari 2016, via youtube.nl “Economie is wel een wat lastig vakgebied. In tegenstelling tot de biologie heeft het geen dinosaurus-skeletten die kunnen worden tentoongesteld. De natuurkunde heeft spectaculaire experimenten die bezoekers zelf kunnen uitvoeren; antropologen hebben boeiende voorwerpen van mensen van ver weg; archeologen hun potten en scherven,…

Lees verder →

Is dit de droom van iedere docent?

Er wordt heel wat gedroomd in het onderwijs. De dromen zijn vaak groots en meeslepend. Ons Onderwijs 2032 is bezig “het hele curriculum van de basisscholen en het voortgezet onderwijs op de schop te nemen”. En Claire Boonstra droomt met haar Operation Education over het “ontketenen van het oneindige potentieel van de mensheid”. De dromen…

Lees verder →

Een brief aan het College voor Toetsen en Examens

Geachte mevrouw Hielkema, U volgt vast ook het recente onderwijsnieuws. Staatssecretaris Dekker is druk bezig om met Ons Onderwijs 2032 “het hele curriculum van de basisscholen en het voortgezet onderwijs op de schop te nemen”. Volgens Maarten Huygen (NRC, 12 maart 2016) wordt in het rapport van Paul Schnabel aan geen van de eisen van…

Lees verder →

De Phillipscurve

In 2010 startten de eerste leerlingen met het programma ‘Teulings’. Vijf jaar later was het examenprogramma nog steeds niet af. Met een enkel zinnetje werd dit probleem in de syllabus opgelost: “Voorlopig zullen in het centraal examen geen opgaven worden geconstrueerd die in hun geheel de kandidaten een macro-economisch onderwerp laten analyseren.” Gevolg: zeer eenzijdige,…

Lees verder →

Een netwerk van docenten

“Dat leraren over het algemeen over slecht ontwikkelde netwerken beschikken, is niet per se het gevolg van een gebrek aan het vermogen van individuele actoren, maar vooral een kwestie van een gemankeerde cultuur en structuur: een cultuur waarin het er niet toe doet of je over netwerken beschikt en een structuur die de ontwikkeling van…

Lees verder →

Nieuwe Cumulus thema’s klaar voor de toekomst

Cumulus zet een grote stap vooruit! Vanaf 1 januari zijn alle lessen beschikbaar: 101 havo- en 138 vwo-lessen.  We hebben twee grote verbeteringen aangebracht in de eerdere opzet van de Cumulus thema’s. Verbeteringen die zorgen voor een betere samenhang en verhaallijn en een betere aansluiting bij de belevingswereld van de leerlingen. Dit heeft geleid tot…

Lees verder →