image

Op 1 augustus 2018 start het vak bedrijfseconomie in 4 havo en 4 vwo. Het nieuwe programma heeft meer samenhang en minder plichtmatig rekenwerk. Met grote thema’s als financiële zelfredzaamheid en ondernemerschap staat het perspectief van de leerling centraal.

Een nieuw vak?

Wordt bedrijfseconomie echt een nieuw vak? Of wordt het meer van hetzelfde? M&O met een andere naam? In 2014 schreef Hans Semeijn, hoofdredacteur van het Tijdschrift voor het Economisch Onderwijs, nog het volgende: “Het karakter van het vak zal flink veranderen. Een enorme uitdaging voor docenten en methodemakers, die gevolgen heeft voor vorm en inhoud.” Of het karakter van het vak echt zal veranderen, is echter afhankelijk van de praktische invulling door docenten en educatieve uitgeverijen.

Een nieuwe methode?

De eerste lesbrieven en theorieboeken verschijnen in het najaar van 2017. Het aantal aanbieders, en dus de prikkel om te vernieuwen, is erg klein. Wordt de bestaande inhoud simpelweg opnieuw ingedeeld en worden er een paar nieuwe paragrafen geschreven? Of komen er écht nieuwe lesmethodes? Lesmethodes die de theorie uit de syllabus vertalen naar actieve en afwisselende lessen waar gedegen vakinhoud en heel veel verschillende vaardigheden samenkomen. Lesmethodes die het uitwisselen van kennis en ervaring stimuleren en die de docent de vrijheid geven om alle inhoud naar eigen inzicht aan te passen. Als het even kan digitaal, inhakend op de actualiteit, aansluitend bij de belevingswereld van de leerlingen en klaar voor gebruik.

Nieuw! Cumulus bedrijfseconomie

Het is tijd voor een nieuwe lesmethode bedrijfseconomie, gebouwd op het succesvolle Cumulus concept. Twee leden van de vakvernieuwingscommissie m&o – onder leiding van prof. dr. Arnoud Boot – hebben de handen ineen geslagen. Dr. Marc Schauten is universitair hoofddocent Finance aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en kerndocent bij ROC Mondriaan, School voor Economie in Delft. Henk Douna is docent economie en m&o op Het Amsterdams Lyceum en mede-oprichter van Cumulus. Na Cumulus economie voor de onderbouw en bovenbouw ontwikkelen zij nu samen Cumulus bedrijfseconomie voor havo en vwo.

Meld je aan!

De ontwikkeling is in volle gang. De eerste lessen verschijnen voor de zomervakantie. Op blog.cumulus.co houden wij je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Op het blog motiveren wij onze keuzes en gaan we in op vragen. Reacties (onder het blog) worden zeer gewaardeerd. Houd het blog in de gaten, schrijf je in voor de nieuwsbrief en vraag alvast een gratis demo account aan.


Over Cumulus

Cumulus is een digitale lesmethode (havo / vwo) waarbij de docent centraal staat. Beoordeel Cumulus zelf en probeer nu de gratis demo. Ben je op zoek naar meer informatie of een persoonlijk gesprek? Neem contact op.