Nieuwe Cumulus thema’s klaar voor de toekomst

image

Cumulus zet een grote stap vooruit! Vanaf 1 januari zijn alle lessen beschikbaar: 101 havo- en 138 vwo-lessen. 

We hebben twee grote verbeteringen aangebracht in de eerdere opzet van de Cumulus thema’s. Verbeteringen die zorgen voor een betere samenhang en verhaallijn en een betere aansluiting bij de belevingswereld van de leerlingen. Dit heeft geleid tot zes thema’s die een duidelijke structuur vormen: compact en overzichtelijk, herkenbaar voor docenten, aansluitend bij de landelijke syllabus en klaar voor de toekomst.

Twee nieuwe thema’s

Vijf jaar geleden zijn wij begonnen met het ontwerpen en testen van de eerste lessen, de afgelopen maanden hebben we de laatste lessen aangepast, verder verbeterd en getest. Hierbij hebben we zeer kritisch gekeken naar de eindtermen in de syllabus economie 2017, met natuurlijk extra aandacht voor de ‘nieuwe’ macro-domeinen H en I.

Hoewel er de nodige kritiek valt te leveren op de huidige syllabus, is de algemene opzet van de domeinen H (Welvaart en Groei) en I (Goede tijden, slechte tijden) goed. De twee macro-domeinen hebben een duidelijke verhaallijn (die ontbreekt in andere domeinen uit de syllabus).

We hebben daarom kritisch gekeken naar onze eerste thema-indeling (de macro-economische kringloop) en besloten om de thema’s ‘Geld en banken’, ‘Buitenland’, ‘Overheid’ en ‘Macro-economie’ samen te voegen tot twee nieuwe thema’s ‘Welvaart’ en ‘Crisis’, die de verhaallijn uit de syllabus volgen. Het nieuwe thema ‘Welvaart’ start met het meten van de welvaart en kijkt vervolgens naar de groei en het herverdelen van de welvaart. Het nieuwe thema ‘Crisis’ kijkt vanuit het perspectief van de conjunctuur naar respectievelijk begrotingsbeleid, geld(hoeveelheids-)beleid en wisselkoersbeleid.

Geldzaken

Naast het samenvoegen van een aantal thema’s, hebben we een andere verbetering gemaakt: het thema ‘Geldzaken’ is in de plaats gekomen van het thema ‘Consumenten’. Hiermee willen we nog beter aansluiten bij de belevingswereld van de leerlingen (in 4 havo en 4 vwo) en volgen we de verhaallijn uit het thema ‘Persoonlijke financiële zelfredzaamheid’ uit het nieuwe examenprogramma bedrijfseconomie, geschreven onder leiding van prof dr. Arnoud Boot. 

Het domein B uit dit nieuwe examenprogramma is geschreven door Jan Stevens, Nel Vijzelaar en Henk Douna en “start vanuit de (financiële) belevingswereld van de individuele leerling. In het leven van elk mens kunnen belangrijke financiële gebeurtenissen worden onderscheiden, zoals de keuze voor een opleiding, werken, het kopen van een huis, pensioen- en vermogensopbouw en de financiële en fiscale consequenties van trouwen, overige vormen van geregistreerd partnerschap, scheiden, erven en schenken. Bij elk van deze gebeurtenissen zal de leerling kennis nodig hebben om weloverwogen keuzes te maken. Financiële zelfredzaamheid is hierbij van groot belang.

Bij het nieuwe vak bedrijfseconomie worden natuurlijk andere accenten gelegd maar het idee van ‘persoonlijke financiële zelfredzaamheid’ is een thema dat ook bij het vak economie thuishoort. In de syllabus komt dat reeds tot uitdrukking in de domeinen ‘Ruilen over de tijd’ en ‘Risico en informatie’ waarbij achtereenvolgens sparen, lenen, pensioenen, beleggen en verzekeren aan de orde komen. Cumulus heeft er voor gekozen om deze onderwerpen samen te voegen tot het thema ‘Geldzaken’ (iets korter en makkelijker uit te spreken dan ‘persoonlijke financiële zelfredzaamheid’).

Vanaf 1 januari tref je na inloggen op Cumulus de vernieuwde indeling aan. Heb je nog geen toegang tot Cumulus? Meld je dan snel aan op www.cumulus.co.