Het nieuwe examenprogramma economie (vwo)

Dinsdag 1 oktober 2019, 19:30, Muntstraat 7 Utrecht. De auteurs van vijf uitgeverijen (Cumulus, LWEO, Malmberg, Noordhoff en Van Vlimmeren) komen samen in Utrecht voor extra uitleg over het nieuwe examenprogramma economie vwo door prof. dr. Bas Jacobs. Er worden veel vragen gesteld, Jacobs heeft er zin in. Rond 21:30 vertrekken de aanwezigen. Een enkeling geeft de volgende morgen om 8:30 weer les.

Nieuw programma, nieuwe lesmethode!

Het is zover! Na het focusgroepenonderzoek in 2017, de aanbevelingen in het rapport ‘Ambitie en realiteit in het economie examen’ en de installatie van de commissie Jacobs in 2018, is sinds juli 2019 de nieuwe syllabus economie vwo 2023 beschikbaar. Wat betekent dit? In mei 2023 maken de eerste leerlingen het nieuwe eindexamen economie vwo. Deze lichting start komend schooljaar met het nieuwe examenprogramma in 4 vwo. Alle uitgeverijen schrijven nieuwe lesmethodes. Docenten krijgen de kans om een nieuwe lesmethode te kiezen. Het Cumulus team is gestart met de ontwikkeling van de nieuwe lesmethode economie vwo. Op 1 januari 2020 verschijnt de inhoud van de eerste thema’s op cumulus.co.

Wat gaat er precies veranderen?

Hoewel de commissie Jacobs zich “exclusief op de macrodomeinen in de syllabus (domeinen H en I)” zou richten, zijn er ook in de domeinen D, E en F wijzigingen aangebracht. De belangrijkste wijzigingen op een rijtje:

Lees verder →

Share

Hoe kunnen we Cumulus nog beter maken voor de leerling?

Cumulus heeft altijd de docent centraal gesteld bij de ontwikkeling van nieuwe lesmethodes economie en bedrijfseconomie. Het is nu tijd voor een belangrijke volgende stap: Cumulus nog beter maken voor de leerling. In deze blogpost lees je wat dit betekent en wat je de komende tijd kunt verwachten.

De docent centraal

In 2015 startte Cumulus met het artikel Wat?! Adaptief en gepersonaliseerd leren? in het Tijdschrift voor het Economisch Onderwijs (TEO) van de VECON. We verbaasden ons over de ontwikkeling van nieuwe digitale lesmethodes door de grote uitgeverijen: ‘platte’ tekst in een zwaar beschermd, digitaal jasje, waar leerlingen zelfstandig, adaptief en gepersonaliseerd mee zouden kunnen werken achter een tablet of computer. Het ‘nieuwe leren’ 2.0, of misschien wel 3.0.

Lees verder →

Share

Bestel voor 1 mei bij Cumulus

Cumulus combineert het beste van digitaal en papier, in de vorm van onbeperkte toegang tot digitaal lesmateriaal en voor elk leerjaar een papieren werkboek. Scholen kunnen het werkboek – inclusief een supersamenvatting van de theorie – zelf downloaden en afdrukken of eenvoudig bestellen bij Cumulus.

Om de prijs van het werkboek laag te houden en het milieu te sparen, worden de werkboeken één keer per jaar in bulk gedrukt en voor de zomervakantie afgeleverd op scholen. Om dit mogelijk te maken, moet er wel op tijd besteld worden.

Lees verder →

Share

Keert de Phillipscurve terug in het examenprogramma economie?

image

In mei 2018 zijn twee commissies gestart om de syllabi economie voor havo en vwo te verbeteren. De commissies hebben “de ambitie om eind 2018 met voorstellen voor nieuwe syllabusteksten te komen.” Dat is in ieder geval niet gelukt maar binnenkort horen we vast meer van het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Wat kunnen we verwachten? Eerder schreven we een uitgebreid stuk over de nieuwe havo-syllabus. In deze blogpost gaan we in op de nieuwe vwo-syllabus.

Lees verder →

Share

Nieuw thema: De naamloze vennootschap

image

Vanaf vandaag is voor Cumulus bedrijfseconomie de inhoud uit het vijfde en laatste thema ‘De naamloze vennootschap’ beschikbaar. Met onderwerpen als het eigen vermogen van de nv, de jaarrekening en kengetallen. Hiermee is Cumulus bedrijfseconomie compleet!

Cumulus bedrijfseconomie bestaat uit vijf samenhangende thema’s. De thema’s volgen een persoon die eerst zijn persoonlijke financiën op orde brengt (in het thema Geldzaken), vervolgens een eigen onderneming start (in het thema Ondernemerschap), de financiën van de eenmanszaak op orde brengt, de rechtsvorm wijzigt naar een besloten vennootschap en uiteindelijk na jaren van vallen en opstaan de onderneming naar de beurs brengt.

Lees verder →

Share

Een nieuwe havo-syllabus economie in 2020?

image

In mei 2018 zijn twee commissies gestart om de syllabi economie voor havo en vwo te verbeteren. De commissies hebben “de ambitie om eind 2018 met voorstellen voor nieuwe syllabusteksten te komen.” Met het einde van het jaar in zicht, kijken we in deze blogpost eerst naar de nieuwe havo-syllabus. Over een paar weken volgt een stuk over de nieuwe vwo-syllabus. Wat kunnen we verwachten? Komt er een nieuwe havo-syllabus in 2020? En wat betekent dit voor de lesmethodes economie?

Lees verder →

Share

Nieuw thema: de besloten vennootschap

image

Vanaf vandaag is voor Cumulus bedrijfseconomie de inhoud uit het vierde thema ‘De besloten vennootschap’ beschikbaar. Met onderwerpen als investeringsselectie, organisatie en personeel.

Cumulus bedrijfseconomie bestaat uit vijf samenhangende thema’s. De thema’s volgen een persoon die eerst zijn persoonlijke financiën op orde brengt (in het thema Geldzaken), vervolgens een eigen onderneming start (in het thema Ondernemerschap), de financiën van de eenmanszaak op orde brengt en uiteindelijk na jaren van vallen en opstaan de onderneming naar de beurs brengt. In de tussenliggende jaren wordt de eenmanszaak omgezet in een bv en krijgt de groeiende onderneming te maken met de notaris, wellicht met een accountant en met onderwerpen als investeringsselectie en personeelsbeleid.

Voor alle onderwerpen in het programma schrijft Cumulus digitale lessen die de docent kan downloaden, direct gebruiken in de les maar ook aanpassen. Naast de digitale lessen biedt Cumulus een papieren werkboeken met alle opgaven uit de lessen en een samenvatting van alle theorie.

Lees verder →

Share

Samenwerken aan betere lessen

image

Lesmateriaal veroudert snel. Cumulus is daarom continu in ontwikkeling. Maar hoe werkt dat eigenlijk?

Van een gemiddelde lesmethode verschijnt er eens in de vijf jaar een nieuwe druk. Dan zit de afschrijvingstermijn van de bestaande boeken er op en bestellen scholen een nieuwe druk. Bij Cumulus lesmethodes werkt dit anders. Een lesmethode is namelijk nooit af. De actualiteit haalt voorbeelden in, de syllabus wordt aangepast, docenten bedenken nieuwe lesideeën of er verschijnt online een boeiende docu over de grootste winkel ter wereld. Cumulus is daarom continu in ontwikkeling.

Lees verder →

Share

Terugblik Cumulus docentenmiddag 2018

image

Op donderdag 14 juni vond de eerste Cumulus docentenmiddag plaats in Amsterdam. Zo’n 20 docenten uit heel Nederland kwamen samen om mee te denken over het verder verbeteren van de Cumulus lesmethodes. Een docent omschreef de middag als “niet alleen nuttig maar ook bijzonder door de kleine groep, de sfeer en de gemeenschappelijke wil om Cumulus nog beter te maken.”

Lees verder →

Share

Is de toetsmaker de droom van iedere docent?

image

Onderwijsvernieuwers en andere ideologen aan de zijlijn van het onderwijs verwijzen vaak naar de industriële revolutie als het gaat over het huidige onderwijs. Ongeveer zo: “Het onderwijs is een zwaar verouderd systeem gebaseerd op de industriële revolutie. In onze snel veranderende samenleving moet het echt helemaal anders.”

Lees verder →

Share