Een nieuwe syllabus bedrijfseconomie vwo

Er is een nieuwe syllabus bedrijfseconomie vwo 2027! Er zijn veel eindtermen geschrapt en nieuwe eindtermen toegevoegd. Lesmethodes moeten worden aangepast, docenten krijgen de kans om voor het schooljaar 2024-2025 een nieuwe lesmethode te kiezen.

In de afgelopen maanden heeft een commissie onder leiding van Quincy Elvira de syllabus bedrijfseconomie vwo aangepast. Eerder was de havo-syllabus aan de beurt. Na een veldraadpleging onder docenten heeft het College voor Toetsen en Examens (CvTE) nu een nieuwe vwo-syllabus gepubliceerd. Het CvTE schrijft op examenblad.nl: “Als invoeringsmoment is voor de vwo syllabus het centraal examen 2027 gekozen (start cohort in augustus 2024)…zodat er voldoende tijd is om de wijzigingen in het lesmateriaal te kunnen verwerken.” In het schooljaar 2024-2025 starten de leerlingen in 4 vwo dus met het nieuwe examenprogramma. Wat gaat er precies veranderen?

Er is flink geschrapt in de syllabus

Er is door de commissie Elvira eerst flink geschrapt in de eindtermen. In september zullen we op ons blog een uitgebreid stuk schrijven over alle wijzigingen. We kunnen nu alvast laten weten dat (onder andere) de volgende begrippen en onderwerpen zijn geschrapt in het nieuwe vwo-programma: bedrijfspensioen, causation en effectuation, surseance van betaling, marktefficiëntie, disagio op obligaties, off-balance sheet financiering, opties en termijncontracten, push- en pull strategie, vijfkrachtenmodel van Porter, B2C, B2B, C2B, C2C, kritische succesfactoren / prestatie indicatoren, niet uit de balans blijkende verplichtingen, het DuPont schema.

Er zijn ook nieuwe eindtermen toegevoegd

Daarnaast heeft de commissie ook een aantal nieuwe eindtermen toegevoegd. Denk bijvoorbeeld aan eindtermen over maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en true pricing. Subdomein C2 (personeelsbeleid) is flink uitgebreid en de inhoud van subdomein E2 (marketingbeleid) is in lijn gebracht met de nieuwe havo-syllabus. Bovendien zijn de vier onderdelen van de vraaggerichte 4C marketingmix toegevoegd.

De uitgeverijen moeten aan de slag

De nieuwe syllabus bedrijfseconomie vwo 2027 is flink gewijzigd. De educatieve uitgeverijen moeten aan de slag: schrappen van onderwerpen, herschrijven van theorie, opgaven en toetsopgaven, toevoegen van nieuwe onderwerpen, met de stofkam door de lesmethodes. Dat gaat het Cumulus team komend schooljaar doen!

Klaar voor Cumulus bedrijfseconomie?

Steeds meer scholen zijn klaar voor Cumulus bedrijfseconomie en stappen over. Komend schooljaar werken bijna 200 scholen met Cumulus! Met een nieuwe syllabus in aantocht en het einde van de afschrijvingstermijn van bestaande boeken in zicht, is komend schooljaar een heel goed schooljaar om opnieuw kritisch te kijken naar de verschillende lesmethodes bedrijfseconomie vwo en een overstap naar Cumulus te overwegen.

Heb je nog vragen?

Heb je vragen over Cumulus of over de nieuwe syllabus bedrijfseconomie vwo? Of wil je dat we meer vertellen over onze lesmethodes, toetsmakers, examenbundels, test jezelf of de nieuwe begrippentrainer? Je kunt ons bereiken via info@cumulus.co of 06 – 18 47 55 47.


Over Cumulus

Cumulus combineert de kracht van digitaal en papier in lesmethodes, toetsmakers en examenbundels voor economie en bedrijfseconomie. Probeer de gratis demo op cumulus.co en bestel een proefexemplaar van onze werkboeken op cumulus.co/proefexemplaar.

Nieuw in Cumulus: begrippentrainer!

De vakken economie en bedrijfseconomie zitten vol met begrippen. Kennis van deze begrippen stelt leerlingen in staat (bedrijfs)economische problemen beter te analyseren, verbanden te leggen en oplossingen te bedenken. Wist je dat leerlingen sinds 1 juli hun kennis van meer dan 700 (bedrijfs)economische begrippen kunnen trainen met de nieuwe begrippentrainer? Een nieuwe functie die beschikbaar is voor alle lesmethodes.