Wat kun je komend schooljaar verwachten voor economie?

Cumulus is continu in ontwikkeling. Elke week verschijnen er updates van het lesmateriaal, elk jaar verschijnt er een nieuwe druk van alle boeken en stap-voor-stap ontwikkelen we nieuwe producten die docenten en leerlingen helpen. In deze blogpost lees je wat je komend schooljaar kunt verwachten voor economie.

Nieuwe inhoud en functionaliteit

De afgelopen maanden heeft het Cumulus team hard gewerkt aan de nieuwe inhoud voor het schooljaar 2023 – 2024. We verbeteren de inhoud van de verschillende lesmethodes en werken ook aan nieuwe functionaliteit. In twee eerdere blogposts schreven we over de belangrijkste veranderingen voor de onderbouw en voor bedrijfseconomie. We lieten bovendien weten dat we voor het nieuwe schooljaar de leerdoelen toevoegen aan alle lessen, een begrippentrainer ontwikkelen en de opmaak van de werkboeken verder verbeteren.

Daarnaast kunnen de leerlingen natuurlijk ook komend schooljaar weer werken met de meer dan 1.000 vragen in Test jezelf. Wist je al dat het sinds een paar maanden mogelijk is om in Test jezelf de resultaten per vraag te analyseren? Hiermee kan een docent nog specifieker zien welke vraag een leerling of een klas moeilijk vindt.

Wat kun je komend schooljaar verwachten voor economie?

Komend schooljaar zetten we ook weer een volgende stap in het verbeteren van onze lesmethodes economie voor de bovenbouw (havo en vwo). We verbeteren lessen, samenvattingen en opgaven op basis van feedback die we gedurende het schooljaar hebben ontvangen. Iedereen profiteert van heel veel kleine en grote bijdragen van docenten.

Je kunt komend schooljaar bovendien het volgende verwachten:  

  • Nieuw onderwerp ‘Procenten en indexcijfers’: in het thema Geldzaken maken we een nieuw onderwerp ‘Procenten en indexcijfers’. De bijbehorende stof wordt dus niet langer in het onderwerp ‘Inkomen’ behandeld. Dit geeft de docent meer vrijheid in het behandelen en toetsen van losse onderwerpen.
  • Nieuw onderwerp ‘Pensioen’: in het thema ‘Arbeid’ maken we een nieuw onderwerp ‘Pensioen’. De bijbehorende stof wordt dus niet langer in de vierde klas in het onderwerp ‘Sparen en lenen’ behandeld. Door het onderwerp ‘Pensioen’ later in het programma te behandelen, kunnen docenten en leerlingen begrippen uit de vierde klas herhalen (zoals bijvoorbeeld ruilen over de tijd) en oefenen met moeilijkere examenopgaven. Voor vwo is het begrip dekkingsgraad bovendien een lastig begrip dat niet in de vierde klas thuishoort.
  • Box 3 aangepast aan nieuwe overbruggingswet: de komende jaren geldt er een overbruggingswet voor de berekening van de inkomstenbelasting in box 3 (deze verandering is natuurlijk een mooi onderwerp voor examenmakers). De belastingdienst gaat voorlopig uit van de werkelijke verdeling van het vermogen en fictieve rendementspercentages. Vanaf 2027 hoopt de belastingdienst te kunnen rekenen met het werkelijke rendement. We hebben de inhoud in Cumulus aangepast aan de nieuwe berekening volgens de overbruggingswet.
  • Nieuwe opgaven in de lesmethode: voor het nieuwe schooljaar voegen we weer veel nieuwe opgaven toe aan de werkboeken en examenbundels. Zowel nieuwe grote opgaven als examenopgaven uit 2022. In de planning voor het schooljaar 2023-2024 vind je een overzicht van alle nieuwe opgaven (in de week van 15 mei beschikbaar op cumulus.co).
  • Extra opgaven in de toetsmaker: in september voegen we weer flink wat toets- en examenopgaven toe aan alle toetsmakers.

De werkboeken voor het nieuwe schooljaar zijn in de week van 15 mei beschikbaar op cumulus.co.

Bestel voor 13 mei en profiteer van meer dan 30% korting!

Om de prijs van het werkboek en de examenbundel laag te houden en het milieu te sparen, worden alle Cumulus boeken één keer per jaar in bulk gedrukt en voor de zomervakantie afgeleverd op scholen. Om dit mogelijk te maken, vragen we je om op tijd te bestellen. Om te profiteren van meer dan 30% korting op alle boeken, plaats je voor 13 mei een bestelling met behulp van ons bestelformulier. Je leest op de bestelinformatie pagina waarom het belangrijk is om op tijd te bestellen.

Heb je vragen over Cumulus? Je kunt ons bereiken via info@cumulus.co of 06 – 18 47 55 47.

* * *

Over Cumulus

Cumulus combineert de kracht van digitaal en papier in lesmethodes, toetsmakers en examenbundels voor economie en bedrijfseconomie. Probeer de gratis demo op cumulus.co en bestel een proefexemplaar van onze werkboeken op cumulus.co/proefexemplaar.

Een nieuwe syllabus bedrijfseconomie vwo

Wist je dat er binnenkort een nieuwe syllabus bedrijfseconomie vwo wordt gepubliceerd door het College voor Toetsen en Examens (CvTE)? Er worden eindtermen geschrapt maar ook nieuwe eindtermen toegevoegd. De invoeringsdatum is nog onbekend. Komend schooljaar start het nieuwe examenprogramma bedrijfseconomie havo. We schreven eerder een blogpost over de belangrijkste veranderingen: Nieuwe syllabus bedrijfseconomie 2025: alle wijzigingen op een rij

Share