Wat kun je komend schooljaar verwachten voor bedrijfseconomie?

Ook dit jaar verschijnt er weer een nieuwe druk van alle werkboeken en examenbundels. In deze blogpost lees je wat je komend schooljaar kunt verwachten voor bedrijfseconomie.

Cumulus is continu in ontwikkeling. Elke week verschijnen er updates van het lesmateriaal, elk jaar verschijnt er een nieuwe druk van alle boeken en stap-voor-stap ontwikkelen we nieuwe producten die docenten en leerlingen helpen.

Het Cumulus team werkt op dit moment hard aan de nieuwe inhoud voor het schooljaar 2023 – 2024. We verbeteren de inhoud van de verschillende lesmethodes en werken ook aan nieuwe functionaliteit. Voor het nieuwe schooljaar kun je het volgende verwachten voor alle Cumulus lesmethodes:

  • Leerdoelen bij de lessen: voor elk deelonderwerp in Cumulus zijn leerdoelen beschikbaar voor de leerlingen. Op verzoek van verschillende docenten voegen we voor de start van het nieuwe schooljaar ook aan alle lessen in Cumulus de relevante leerdoelen toe.
  • Begrippentrainer: na Test jezelf, is een begrippentrainer de volgende stap in de ontwikkeling van de oefenomgeving voor de leerling. Met de begrippentrainer kunnen leerlingen actief oefenen met het beheersen van begrippen. De begrippentrainer verschijnt voor de start van het nieuwe schooljaar in Cumulus. Denk je graag mee? Of wil je graag dat wij een eerste concept met jou delen? Stuur dan een reactie naar thijs@cumulus.co
  • Opmaak van de werkboeken: we verbeteren de opmaak van de kaft, inhoudsopgave en samenvattingen in de werkboeken en voegen aan elk werkboek een uitlegpagina toe voor leerlingen over het werken met Cumulus (digitaal en papier). De samenvattingen onderscheiden zich komend schooljaar beter van de opgaven en zijn daardoor sneller te herkennen voor leerlingen.

Daarnaast kunnen de leerlingen natuurlijk ook komend schooljaar weer werken met de meer dan 1.000 vragen in Test jezelf. Wist je al dat het sinds kort mogelijk is om in Test jezelf de resultaten per vraag te analyseren? Hiermee kan een docent nog specifieker zien welke vraag een leerling of een klas moeilijk vindt.

Wat kun je verwachten voor bedrijfseconomie havo?

In augustus 2023 start het nieuwe programma bedrijfseconomie havo. Meer dan 50 begrippen zijn geschrapt uit het examenprogramma. De wijzigingen worden in twee stappen doorgevoerd:

  • Eindexamen 2024: in een “nader vastgestelde” syllabus 2024 zijn enkele eindtermen geschrapt. Dit betreft de groep leerlingen die op dit moment in 4 havo zit en volgend jaar eindexamen doet in 5 havo. Laten we voor het gemak zeggen dat deze lichting het ‘oude programma’ volgt.
  • Eindexamen 2025: in de nieuwe syllabus bedrijfseconomie havo 2025 zijn heel veel begrippen en eindtermen geschrapt maar ook nieuwe eindtermen toegevoegd. Dit betreft de groep leerlingen die volgend jaar in 4 havo start. Laten we voor het gemak zeggen dat deze lichting het ‘nieuwe programma’ volgt.

Wat verandert er voor het oude havo-programma?

Voor de leerlingen die het ‘oude programma’ volgen en eindexamen doen in 2024, wordt het volgende geschrapt in de syllabus:

  • De eindtermen 11.4.4 en 11.4.5 over erven en schenken.
  • De eindtermen 12.2.1, 12.2.2 en 12.2.3 over causation en effectuation.
  • De begrippen bedrijfsresultaat en financieringsresultaat. Vanaf het eindexamen 2024 gebruiken de havo-leerlingen nog maar één resultaat-begrip: resultaat (voor of na winstbelasting).
  • Het begrip voorziening (domein G).

Voor het schooljaar 2023-2024 verwijdert het Cumulus team deze vier onderwerpen / begrippen uit alle lessen, samenvattingen, opgaven, toetsopgaven en werkboeken.

Wat verandert er voor het nieuwe havo-programma?

In de syllabus bedrijfseconomie havo 2025 zijn meer dan 50 begrippen geschrapt maar ook nieuwe eindtermen toegevoegd. In het schooljaar 2023-2024 start een nieuwe lichting leerlingen in 4 havo met de voorbereiding op het eindexamen in 2025. In een eerdere blogpost schreven we uitgebreid over alle wijzigingen in de syllabus 2025. Omdat het nieuwe examenprogramma significant afwijkt van het oude programma, verschijnt er komend schooljaar een nieuw ‘vak’ in Cumulus: bedrijfseconomie havo nieuw programma. Alle wijzigingen in de syllabus 2025 worden door het Cumulus team in dit nieuwe ‘vak’ verwerkt. Hiermee is Cumulus zowel digitaal als op papier helemaal up-to-date en in lijn met de eindtermen in de syllabus. Docenten en leerlingen die met Cumulus werken hoeven de komende jaren dus zelf geen overbodige inhoud te schrappen.

Wat kun je verwachten voor bedrijfseconomie vwo?

Voor komend schooljaar zijn de wijzigingen voor vwo beperkt: we voegen een groot deel van de eindexamenopgaven uit 2022 toe aan de werkboeken en examenbundel en verbeteren lessen, samenvattingen en opgaven op basis van feedback die we gedurende het schooljaar hebben ontvangen.

Bestellen voor 13 mei

Om de prijs van het werkboek en de examenbundel laag te houden en het milieu te sparen, worden alle Cumulus boeken één keer per jaar in bulk gedrukt en voor de zomervakantie afgeleverd op scholen. Om dit mogelijk te maken, vragen we je om op tijd te bestellen. Om te profiteren van meer dan 30% korting op alle boeken, plaats je voor 13 mei een bestelling met behulp van ons bestelformulier. Op onze bestelinformatie pagina lichten we toe waarom het belangrijk is om op tijd te bestellen en vind je, per regio, verwachte leverdata van de boeken.

Heb je vragen over Cumulus? Je kunt ons bereiken via info@cumulus.co of 06 – 18 47 55 47.


Over Cumulus

Cumulus combineert de kracht van digitaal en papier in lesmethodes, toetsmakers en examenbundels voor economie en bedrijfseconomie. Probeer de gratis demo op cumulus.co en bestel een proefexemplaar van onze werkboeken op cumulus.co/proefexemplaar.

Sinds dit schooljaar in Cumulus: Test jezelf!

Test jezelf is de eerste stap in de ontwikkeling van een nieuwe oefenomgeving voor de leerling. Met behulp van een digitale formatieve toets controleert een leerling aan het einde van een onderwerp of hij de kennis en vaardigheden van een onderwerp beheerst en klaar is voor moeilijkere opgaven uit het werkboek. De leerling en de docent krijgen automatisch inzicht in de resultaten. Wist je dat er al meer dan 1.000 vragen in Test jezelf zitten?