Nieuw in Cumulus: begrippentrainer

Vanaf vandaag kunnen leerlingen in Cumulus hun kennis van meer dan 700 (bedrijfs)economische begrippen trainen met de begrippentrainer. Een nieuwe functie die beschikbaar is voor alle lesmethodes.

De vakken economie en bedrijfseconomie zitten vol met begrippen. Kennis van deze begrippen stelt leerlingen in staat (bedrijfs)economische problemen (en dus ook opgaven) beter te analyseren, verbanden te leggen en oplossingen te bedenken. Met de nieuwe begrippentrainer kunnen leerlingen vanaf vandaag hun kennis van (bedrijfs)economische begrippen trainen met behulp van flitskaarten. 

Flitskaarten

Flitskaarten (‘flash cards’) zijn een bekend onderwijsconcept om begrippen te oefenen. Een flitskaart bestaat uit een begrip en een definitie. Een leerling leest het begrip en bedenkt welke definitie bij het begrip hoort. Een leerling kiest zelf wanneer hij de definitie wil lezen, door de flitskaart om te draaien. Een leerling controleert de definitie en legt de flitskaart weg (‘Ken ik’) of stopt de kaart terug in de stapel (‘Herhalen’). Een leerling gaat door tot hij alle begrippen kent.

Zelf stapels maken

Begrippen worden in Cumulus verzameld in stapels. Een stapel kan klein zijn, bijvoorbeeld alle begrippen uit het onderwerp ‘Hypotheken’. Maar een stapel kan ook bestaan uit alle begrippen uit de lesmethode. Een leerling bepaalt zelf welke begrippen hij wil trainen door een nieuwe stapel te maken.

Wat maakt de begrippentrainer beter?

Er zijn al veel online platformen waar leerlingen met flitskaarten kunnen oefenen. Wat maakt de begrippentrainer beter? Ten eerste is de begrippentrainer een integraal onderdeel van de Cumulus lesmethodes, geen losstaande oefenomgeving. De (meer dan 700) digitale flitskaarten in Cumulus volgen de inhoudelijke structuur van de Cumulus lesmethodes. Leerlingen kunnen meteen aan de slag met de begrippen uit het onderwerp of thema waar zij aan werken.

Daarnaast kan de begrippentrainer flexibel worden gebruikt. Leerlingen kunnen zelf stapels maken. Gemaakte stapels worden opgeslagen en kunnen later opnieuw worden gebruikt om te trainen.

Tot slot is Cumulus continu in ontwikkeling. Elke week verschijnen er updates van het lesmateriaal, elk jaar verschijnt er een nieuwe druk van alle boeken en stap-voor-stap ontwikkelen we nieuwe producten die docenten en leerlingen helpen. De begrippentrainer zal ook continu in ontwikkeling zijn. We kijken naar andere manieren om begrippen te trainen (zoals de ‘Gatentekst’) en denken na over het uitbreiden van de mogelijkheden om stapels samen te stellen. We kijken uit naar feedback van docenten (en leerlingen). Stuur deze vooral naar feedback@cumulus.co

Meer informatie?

Je vindt meer informatie over de begrippentrainer (en alle andere functies in Cumulus) op de Werken met Cumulus pagina. Heb je vragen? Je kunt ons bereiken via info@cumulus.co of 06 – 18 47 55 47. 


Over Cumulus

Cumulus combineert de kracht van digitaal en papier in lesmethodes, toetsmakers en examenbundels voor economie en bedrijfseconomie. Probeer de gratis demo op cumulus.co en bestel een proefexemplaar van onze werkboeken op cumulus.co/proefexemplaar.

Een nieuwe syllabus bedrijfseconomie vwo

Wist je dat er binnenkort een nieuwe syllabus bedrijfseconomie vwo wordt gepubliceerd door het College voor Toetsen en Examens (CvTE)? Er worden eindtermen geschrapt maar ook nieuwe eindtermen toegevoegd. De invoeringsdatum is nog bekend. Komend schooljaar start het nieuwe examenprogramma bedrijfseconomie havo. We schreven eerder een blogpost over de belangrijkste veranderingen: Nieuwe syllabus bedrijfseconomie 2025: alle wijzigingen op een rij

Share