Wat vinden docenten van Test jezelf?

Vanaf de start van het vorige schooljaar is Test jezelf beschikbaar voor alle Cumulus lesmethodes. Met Test jezelf controleren leerlingen aan het einde van een onderwerp of zij de stof beheersen en klaar zijn voor moeilijkere opgaven uit het werkboek. Na ruim een jaar van actieve inzet op scholen, vroeg Cumulus docenten een enquête in te vullen. Tientallen docenten uit het hele land reageerden. Wat zijn de belangrijkste inzichten uit de enquête?

Voorbereiding op een toets en afsluiting van een onderwerp

Hoe wordt Test jezelf eigenlijk gebruikt door docenten en leerlingen? Uit de enquête blijkt dat Test jezelf vooral wordt ingezet als voorbereiding op een toets. Veel docenten doen dit in de les op school, anderen geven Test jezelf juist als huiswerk mee aan de leerlingen. Daarnaast zetten docenten Test jezelf in als afsluiting van een onderwerp, “om te zien welke onderdelen nog niet helemaal duidelijk zijn”. Hier zien docenten een kans om te zien hoe de klas ervoor staat en welke leerlingen het onderwerp nog onvoldoende beheersen. 

“Soms klassikaal in één van de laatste lessen van de betreffende lessenserie (als formatief toetsmoment), altijd als huiswerk tip bij laatste les van lessenserie en als leertip voor een toets.”
docent economie en bedrijfseconomie

De individuele leerling

Na het oefenen van vragen door de leerling, biedt Test jezelf de docent een overzicht met oefenresultaten. Op welke manier kijken docenten naar deze resultaten? Docenten vinden vooral het inzicht per leerling (met resultaten van alle deelonderwerpen voor één leerling) waardevol. Als de leerlingen een Test jezelf maken, is 60% van de docenten vooral geïnteresseerd in het niveau van een individuele leerling. 

Leerlingen denken ‘klaar’ te zijn na het afronden van Test jezelf

Uit de open feedback van docenten komt naar voren dat leerlingen het oefenen met Test jezelf te gemakkelijk als laatste stap voor een toets zien. Het oefenen met Test jezelf is echter niet voldoende om klaar te zijn voor een toets. “De Test jezelf een dag voor de toets doen, is te laat omdat de leerlingen de stof niet alleen op basisniveau moeten beheersen maar echt moeten doorgronden.” Tussen Test jezelf en de daadwerkelijke toets oefent een leerling idealiter ook nog met het maken van grotere, moeilijkere opgaven. Aan het einde van een Test jezelf wordt de leerling hier al wel op gewezen, maar dit kan nog versterkt worden. Hier ligt ook een rol voor de docent.

Veel kansen voor doorontwikkeling

Docenten en leerlingen zijn over het algemeen heel positief over Test jezelf. “Super goed. Leerlingen kunnen hiermee zelfstandig werken.” Hoe stellen we leerlingen nog beter in staat om zich voor te bereiden op een toets? Wat wordt de volgende stap voor Test jezelf? We zien in de resultaten van de enquête veel verbetermogelijkheden. We noemen – naast de kans om de hoeveelheid vragen uit te breiden – enkele die hoog scoorden:

  • Een Test jezelf kunnen samenstellen uit meerdere deelonderwerpen, zodat bijvoorbeeld een heel onderwerp of thema aan bod komt.
  • Als leerling terug naar een eerdere vraag kunnen gaan, zodat er niet lineair gewerkt hoeft te worden.
  • Een Test jezelf kunnen starten vanuit een leerdoel, een compacter vertrekpunt om een reeks Test jezelf vragen door te werken.
  • Een Test jezelf ‘klaarzetten’ voor de leerlingen, zodat leerlingen een prikkel op een bepaald tijdstip ontvangen om aan de slag te gaan.
  • Sneller feedback geven, bijvoorbeeld na afronding van één vraag, zodat er niet pas na het doorlopen van alle vragen feedback beschikbaar is.

Er zijn ook minder vaak gehoorde verbeterkansen:

  • Niet alle leerlingen kunnen Test jezelf goed vinden.
  • Sommige Test jezelfs zijn nu te lang.
  • Kans van het goede antwoord gokken uit voorgebakken antwoorden is aanwezig.
  • Geen inzicht in de resultaten van eerdere Test jezelf pogingen van een leerling.

Cumulus bedankt alle docenten die de enquête hebben ingevuld. Mocht je willen reageren, stuur dan een e-mail naar feedback@cumulus.co

Tips van docenten (uit de enquête)

Start van een les
“Test jezelf kan ook handig zijn om te gebruiken als onderdeel van de start van een les.”

Basiskennis scan
“Ik werk op een Vavo school. Van sommige leerlingen wordt verondersteld dat ze al een basiskennis hebben. Ik gebruik het in dit geval om te meten hoe het gesteld is met die kennis.”

Test jezelf vraag in de toets
“Ik geef de tip dat leerlingen de Test jezelf kunnen maken als laatste oefening en geef 1 of 2 vragen letterlijk in de toets.”

Prikkel om te leren door zelfevaluatie vooraf
“Niet alle leerlingen gaan eerst leren en dan de Test jezelf maken. Ze gebruiken het vooral ook als testje om te zien hoe ze ervoor staan zonder te leren. Wanneer het echt slecht gaat, dan beseffen ze des te beter dat ze nog veel moeten leren voor de echte toets of schoolexamen. Dus ik vind het fijn dat ze alvast ervaren hoe het is om een toets te maken, maar nog niet voor een cijfer.

Start een paar weken voor de toetsweek
“Gebruik het een paar weken voor de toetsweek om leerlingen inzicht te geven welk deel van de stof ze op basisniveau beheersen. Leerlingen beginnen anders vaak te laat met leren. De Test jezelf een dag voor de toets doen, is te laat omdat de leerlingen de stof niet alleen op basisniveau moeten beheersen maar echt moeten doorgronden.”