10 veelgestelde vragen over Cumulus

Het overstappen naar een nieuwe lesmethode is een grote stap. Docenten die een overstap naar Cumulus overwegen, starten vaak met onze gratis demo en bestellen een proefexemplaar van onze werkboeken. Het Cumulus team bezoekt ook regelmatig scholen door het hele land. We vertellen meer over onze lesmethodes en beantwoorden vragen van docenten. Wat zijn deze veelgestelde vragen over Cumulus?

#1: Is Cumulus een digitale lesmethode?

Nee, Cumulus is een lesmethode. We combineren in onze lesmethodes het beste van digitaal en papier met digitale lessen voor de docent, een online omgeving voor de leerling maar ook papieren werkboeken en examenbundels. Digitaal heeft veel voordelen: docenten en leerlingen hebben overal en altijd toegang tot de inhoud, we kunnen alle inhoud eenvoudig aanpassen en actueel houden, leerlingen kunnen digitaal oefenen met Test jezelf en de Begrippentrainer en we kunnen leerlingen en docenten automatisch inzicht geven in oefenresultaten. Maar…voor (diepe) verwerking van de leerstof is en blijft papier nodig. Alle opgaven bij de lessen zijn daarom opgenomen in het werkboek. In de les werken de leerlingen meestal aan opgaven uit het papieren werkboek. Voor elk leerjaar is er een werkboek.

#2: Er is dus een werkboek voor elk leerjaar. Is er dan geen theorieboek?

Onze werkboeken bevatten alle opgaven uit de lessen en voor elk onderwerp een samenvatting van de theorie. Dat is precies waar leerlingen behoefte aan hebben nadat zij de lessen op school hebben gevolgd: oefenmateriaal in de vorm van grote opgaven en examenopgaven en alle theorie teruggebracht tot de essentie in de vorm van een uitgebreide samenvatting, inclusief rekenvoorbeelden en stappenplannen. Daarnaast hebben de leerlingen natuurlijk toegang tot alle digitale inhoud op cumulus.co.

#3: De werkboeken zien er wel een beetje saai uit. Waar is de actualiteit, de context?

Dat is een goede vraag die we vaker horen. De actualiteit en contexten zijn opgenomen in onze (digitale) lessen. Wij beginnen namelijk niet met het schrijven van een boek maar met het maken van lessen voor de docent. De lessen bestaan uit een combinatie van actualiteit (kort en langer beeldmateriaal, artikelen), theorie, praktische opdrachten, afwisselende werkvormen en heel veel kleine, grote en examenopgaven. Onze redactie zorgt er dagelijks voor (met bijdragen van docenten) dat de lessen actueel blijven.

#4: Ik zie dat jullie de domeinen uit de syllabus niet letterlijk volgen. Hoe zit dat precies?

Cumulus lesmethodes zijn altijd aangepast aan de meest recente editie van de syllabus van het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Bij elk onderwerp worden de bijbehorende eindtermen getoond en jaarlijks bijgewerkt. We volgen de syllabus dus heel precies maar gebruiken niet per se de indeling in domeinen uit de syllabus.

Voor bedrijfseconomie volgen onze thema’s een persoon die eerst zijn persoonlijke financiën op orde brengt, vervolgens een eigen onderneming start (van idee naar marketingplan en financieel plan) en uiteindelijk de onderneming naar de beurs brengt.

Voor economie is er bij de volgorde van de thema’s rekening gehouden met de complexiteit van de onderwerpen en afwisseling tussen micro- en macro-economie. We beginnen zoveel mogelijk met de onderwerpen die het dichtst bij de belevingswereld van de leerlingen liggen.

#5: Ik hoor ook veel goede verhalen over de toetsmaker. Hoort die ook bij de lesmethode?

De toetsmaker kun je, net als onze examenbundel Supersamengevat, los bestellen. Met de Cumulus toetsmakers kun je eenvoudig toetsen en schoolexamens samenstellen, opslaan, downloaden en aanpassen. De Cumulus toetsmaker is een waardevol instrument voor elke sectie en kan eenvoudig bij elke lesmethode gebruikt worden.

#6: Hoe krijgen de leerlingen toegang tot alle inhoud in Cumulus?

Het Cumulus-account van elke school wordt door één docent beheerd, bijvoorbeeld de sectievoorzitter. De beheerder kan in Cumulus collega’s uitnodigen en toegang geven tot alle inhoud. Docenten kunnen vervolgens op twee manieren hun leerlingen uitnodigen: met een klassencode of met een e-mail. Met de functie ‘Leerlingtoegang’ kan de docent zelf bepalen welke inhoud zichtbaar is voor de leerlingen. Zo kunnen bijvoorbeeld alle antwoorden van de opgaven ‘uitgezet’ worden. Je leest er meer over op onze Werken met Cumulus pagina.

#7: Het is best een grote stap om over te stappen op een nieuwe lesmethode. Is er ook een voorbeeld-PTA voor elke lesmethode?

We schrijven bewust geen voorbeeld-PTA voor onze lesmethodes. De verschillen tussen scholen zijn namelijk heel groot. Op sommige scholen wordt veel getoetst, op andere scholen juist weinig. Op sommige scholen zijn er drie rapportperiodes, op andere scholen slechts twee.

We schrijven daarom een uitgebreide ‘Planning’ voor elke lesmethode. In één document staat een overzicht van alle lesstof, het aantal benodigde lesuren (of studielasturen) en een verdeling van de Cumulus lessen over de leerjaren. Je kunt de planning eenvoudig downloaden (ook in onze gratis demo).

#8: Kan ik de Cumulus lesmethodes ook bestellen bij Van Dijk of Iddink?

Nee, dat kan op dit moment niet. Cumulus lesmethodes zijn op dit moment alleen direct te bestellen bij Cumulus en dus niet bij Van Dijk of Iddink. De boekenhuizen willen Cumulus lesmethodes leveren aan scholen maar eisen minstens 25% korting op de inkoop van onze lesmethodes. In ruil daarvoor voegen zij eigenlijk geen waarde toe.

Cumulus regelt de digitale toegang tot de lesmethode zelf en alle boeken worden direct vanaf de drukker geleverd. Omdat er dus geen extra tussenpersoon of distributeur nodig is, kan Cumulus de prijs per leerling een stuk lager houden dan andere uitgeverijen. Een gemiddelde lesmethode kost (meer dan) € 30,- per leerling per jaar. Cumulus is 40% goedkoper met een prijs van € 18,- per leerling per jaar (digitaal + werkboek).

#9: Klopt het dat ik al in mei moet bestellen voor het komende schooljaar?

Dat klopt. Elk jaar verschijnt er een nieuwe druk van alle boeken. We verbeteren samenvattingen en opgaven en voegen nieuwe (examen-)opgaven toe. Om de prijs van het werkboek en de examenbundel laag te houden en het milieu te sparen, worden de boeken één keer per jaar in bulk gedrukt en voor de zomervakantie afgeleverd op scholen. Om dit mogelijk te maken, moet er wel op tijd besteld worden. We vragen scholen daarom om in mei een bestelling te plaatsen. Op dat moment hebben de meeste scholen een redelijk goede inschatting van de leerlingenaantallen voor het komende schooljaar. Heb je toch te weinig besteld? Geen nood, nabestellingen worden binnen een aantal werkdagen geleverd. Je leest er meer over op de Bestellen bij Cumulus pagina.

#10: Jullie zijn de laatste jaren hard gegroeid. Hoeveel scholen werken er nu met Cumulus?

Het gaat de laatste jaren inderdaad hard. In 2016 introduceerden de eerste 17 scholen Cumulus economie. Op basis van hun ervaringen en opmerkingen verbeterden we de digitale omgeving. De inhoud van de lessen werd steeds beter en de papieren werkboeken werden steeds dikker (meer opgaven, betere samenvattingen). Na de lancering van een nieuwe lesmethode bedrijfseconomie, volgden al snel de Toetsmaker, Supersamengevat, Test jezelf en de Begrippentrainer. Inmiddels werken er meer dan 200 scholen met Cumulus verspreid over het land.

Heb je andere vragen over Cumulus? Of wil je dat we meer vertellen over onze lesmethodes, toetsmakers, examenbundels, test jezelf of de nieuwe begrippentrainer? Je kunt ons bereiken via info@cumulus.co of 06 – 18 47 55 47.


Over Cumulus

Cumulus combineert de kracht van digitaal en papier in lesmethodes, toetsmakers en examenbundels voor economie en bedrijfseconomie. Probeer de gratis demo op cumulus.co en bestel een proefexemplaar van onze werkboeken.

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Nieuw in Cumulus: begrippentrainer!

De vakken economie en bedrijfseconomie zitten vol met begrippen. Kennis van deze begrippen stelt leerlingen in staat (bedrijfs)economische problemen beter te analyseren, verbanden te leggen en oplossingen te bedenken. Wist je dat leerlingen sinds 1 juli hun kennis van meer dan 700 (bedrijfs)economische begrippen kunnen trainen met de nieuwe begrippentrainer? Een nieuwe functie die beschikbaar is voor alle lesmethodes.