Nieuw in Test jezelf: Inzicht per vraag!

Vanaf vandaag is het mogelijk om in Test jezelf de resultaten per vraag te analyseren. Hiermee kan een docent nog specifieker zien welke vraag een leerling of een klas moeilijk vindt.

Vanaf de start van dit schooljaar is Test jezelf een onderdeel van alle Cumulus lesmethodes. Met Test jezelf controleren de leerlingen aan het einde van een onderwerp of zij de kennis en vaardigheden beheersen en klaar zijn voor moeilijkere opgaven uit het werkboek. Docenten en leerlingen krijgen automatisch inzicht in de resultaten van elke Test jezelf. In de afgelopen zes maanden heeft het Cumulus team een nieuwe vraagtype geïntroduceerd (de redeneervraag) en meer dan 1.000 vragen toegevoegd aan Test jezelf.

Resultaten per vraag

Na de lancering van Test jezelf zagen we direct een flinke toename in het gebruik van Cumulus door leerlingen. Terwijl er in het hele land druk geoefend werd, ontvingen wij ook suggesties ter verbetering. Eén onderwerp viel daarbij op: het verkrijgen van inzicht in de resultaten per vraag. Een aantal docenten beschreef een soortgelijke behoefte: “Hoe kan ik zien welke vraag de leerlingen fout hebben gemaakt?”. Hiermee zijn we dan ook aan de slag gegaan.

Vanaf vandaag is het mogelijk om in Test jezelf de resultaten per vraag te analyseren, zowel voor een individuele leerling als voor een hele klas. Hiermee kan een docent nog specifieker zien welke vraag een leerling of een klas moeilijk vindt.

Wisselen tussen totaalscore en resultaten per vraag

In het bestaande overzicht met Test jezelf resultaten is er een knop toegevoegd waarmee docenten kunnen wisselen tussen “totaalscore” en “per vraag”. Met de laatstgenoemde optie verandert de weergave naar een stippenpatroon waarmee de docent de resultaten per vraag kan analyseren. Is de vraag gemaakt? En is de vraag goed of fout beantwoord? 

Daarnaast heeft de docent bovenaan het overzicht van de klas de beschikking over een totaaloverzicht voor de betreffende klas. In dit overzicht wordt per vraag het volgende weergegeven:

  • De gemiddelde score per gemaakte vraag
  • Het aantal leerlingen dat de vraag heeft beantwoord
  • De gemiddelde tijd die leerlingen met de vraag bezig waren

Docent kunnen ook ‘doorklikken’ en het resultaat van één specifieke vraag bekijken. In deze weergave wordt duidelijk welke leerlingen het goede of het foute antwoord hebben gegeven. Ook ziet de docent welke leerlingen de vraag niet hebben gemaakt. Bij meerkeuzevragen is er daarnaast de mogelijkheid om te zien welk antwoord door welke leerling gegeven is.

Vertel ons wat je er van vindt

Test jezelf is beschikbaar voor alle scholen die met de Cumulus lesmethodes werken. Je kunt Test jezelf ook uitproberen met onze gratis demo.

Wij zijn altijd geïnteresseerd in de reacties van docenten en leerlingen. Vertel ons wat je er van vindt via info@cumulus.co

Heb je vragen over Cumulus of over Test jezelf? Je kunt ons bereiken via info@cumulus.co of 06 – 18 47 55 47.


Over Cumulus

Cumulus combineert de kracht van digitaal en papier in lesmethodes, toetsmakers en examenbundels voor economie en bedrijfseconomie. Probeer de gratis demo op cumulus.co en bestel een proefexemplaar van onze werkboeken.

Een nieuwe syllabus bedrijfseconomie

Wist je dat er een nieuwe syllabus bedrijfseconomie havo is gepubliceerd door het College voor Toetsen en Examens (CvTE)? In een “nader vastgestelde” syllabus 2024 zijn enkele eindtermen geschrapt. Hiermee wordt de omvang van de CE-stof beperkt. Dit heeft (beperkte) gevolgen voor de huidige 4 havo klassen. In de syllabus bedrijfseconomie havo 2025 zijn nog veel meer begrippen en eindtermen geschrapt maar ook nieuwe eindtermen toegevoegd. Alle lesmethodes moeten worden aangepast. We schreven er eerder een blogpost over: Nieuwe syllabus bedrijfseconomie 2025: alle wijzigingen op een rij

Share