Wat kun je komend schooljaar verwachten voor de onderbouw?

Ook dit jaar verschijnt er weer een nieuwe druk van alle werkboeken en examenbundels. In deze blogpost lees je wat je komend schooljaar kunt verwachten voor de onderbouw.

Cumulus is continu in ontwikkeling. Elke week verschijnen er updates van het lesmateriaal, elk jaar verschijnt er een nieuwe druk van alle boeken en stap-voor-stap ontwikkelen we nieuwe producten die docenten en leerlingen helpen. Het Cumulus team werkt op dit moment hard aan de nieuwe inhoud voor het schooljaar 2023 – 2024. We verbeteren de inhoud van de verschillende lesmethodes en werken ook aan nieuwe functionaliteit. Voor het nieuwe schooljaar kun je het volgende verwachten voor alle Cumulus lesmethodes:

  • Leerdoelen bij de lessen: voor elk deelonderwerp in Cumulus zijn leerdoelen beschikbaar voor de leerlingen. Op verzoek van verschillende docenten voegen we voor de start van het nieuwe schooljaar ook aan alle lessen in Cumulus de relevante leerdoelen toe.
  • Begrippentrainer: na Test jezelf, is een begrippentrainer de volgende stap in de ontwikkeling van de oefenomgeving voor de leerling. Met de begrippentrainer kunnen leerlingen actief oefenen met het beheersen van begrippen. De begrippentrainer verschijnt voor de start van het nieuwe schooljaar in Cumulus. Denk je graag mee? Of wil je graag dat wij een eerste concept met jou delen? Stuur dan een reactie naar thijs@cumulus.co
  • Opmaak van de werkboeken: we verbeteren de opmaak van de kaft, inhoudsopgave en samenvattingen in de werkboeken en voegen aan elk werkboek een uitlegpagina toe voor leerlingen over het werken met Cumulus (digitaal en papier). De samenvattingen onderscheiden zich komend schooljaar beter van de opgaven en zijn daardoor sneller te herkennen voor leerlingen.

Daarnaast kunnen de leerlingen natuurlijk ook komend schooljaar weer werken met de meer dan 1.000 vragen in Test jezelf. Wist je al dat het sinds kort mogelijk is om in Test jezelf de resultaten per vraag te analyseren? Hiermee kan een docent nog specifieker zien welke vraag een leerling of een klas moeilijk vindt.

Wat kun je komend schooljaar verwachten voor de onderbouw?

Komend schooljaar zetten we ook weer een volgende stap in het verbeteren van onze lesmethode voor de onderbouw. In de afgelopen weken hebben we docenten uit Goes, Schijndel en Amsterdam geïnterviewd over Cumulus economie voor de onderbouw. Op basis van deze interviews en eerdere feedback van docenten, kun je komend schooljaar het volgende verwachten voor de onderbouw:  

  • Een nieuw onderwerp ‘Wat is economie?’: we voegen allereerst een nieuw onderwerp ‘Wat is economie?’ toe aan het lesprogramma. In dit nieuwe introductie-onderwerp krijgen de leerlingen in een aantal lessen een goed beeld van het vak economie. Voor de docent en de leerlingen is het een logische en relatief ‘rustige’ start van de lessen in de onderbouw. Na dit onderwerp kunnen docenten en leerlingen samen de diepte in!
  • Leerdoelen in het werkboek: om de leerlingen in de onderbouw nog meer houvast te geven, voegen we voor elk onderwerp de leerdoelen toe aan het werkboek.
  • ‘Startopdrachten’ voor alle onderwerpen: voor alle onderwerpen in de onderbouw voegen we een ‘startopdracht’ toe aan de lessen. Dit zijn veelal alternatieve werkvormen om een onderwerp te introduceren, voorkennis van de leerlingen te activeren of een discussie / gesprek in de klas te starten. Heb je zelf een mooi idee voor een creatieve werkvorm in de onderbouw waar andere docenten van kunnen profiteren? Deel deze dan vooral met de redactie via info@cumulus.co!
  • Extra opgaven in de toetsmaker: aan de start van het nieuwe schooljaar voegen we veel nieuwe toetsopgaven voor de onderbouw toe aan de toetsmaker.

Daarnaast verbeteren we voor komend schooljaar lessen, samenvattingen en opgaven op basis van feedback die we gedurende het schooljaar hebben ontvangen

Bestellen voor 13 mei

Om de prijs van het werkboek en de examenbundel laag te houden en het milieu te sparen, worden alle Cumulus boeken één keer per jaar in bulk gedrukt en voor de zomervakantie afgeleverd op scholen. Om dit mogelijk te maken, vragen we je om op tijd te bestellen. Om te profiteren van meer dan 30% korting op alle boeken, plaats je voor 13 mei een bestelling met behulp van ons bestelformulier. Je leest op de bestelinformatie pagina waarom het belangrijk is om op tijd te bestellen.

Heb je vragen over Cumulus? Je kunt ons bereiken via info@cumulus.co of 06 – 18 47 55 47.


Over Cumulus

Cumulus combineert de kracht van digitaal en papier in lesmethodes, toetsmakers en examenbundels voor economie en bedrijfseconomie. Probeer de gratis demo op cumulus.co en bestel een proefexemplaar van onze werkboeken op cumulus.co/proefexemplaar.

Een nieuwe syllabus bedrijfseconomie

Wist je dat er een nieuwe syllabus bedrijfseconomie havo is gepubliceerd door het College voor Toetsen en Examens (CvTE)? In een “nader vastgestelde” syllabus 2024 zijn enkele eindtermen geschrapt. Hiermee wordt de omvang van de CE-stof beperkt. Dit heeft (beperkte) gevolgen voor de huidige 4 havo klassen. In de syllabus bedrijfseconomie havo 2025 zijn nog veel meer begrippen en eindtermen geschrapt maar ook nieuwe eindtermen toegevoegd. Alle lesmethodes moeten worden aangepast. We schreven er eerder een blogpost over: Nieuwe syllabus bedrijfseconomie 2025: alle wijzigingen op een rij

Share