Het IS-MB-GA model

De grootste verandering in het nieuwe examenprogramma economie vwo is het opnemen van het IS-MB-GA model in domein I. Wat is het IS-MB-GA model precies? En hoe gaan we dit model stapsgewijs aan onze leerlingen uitleggen in de lessen economie? Je leest het in deze blogpost. In augustus 2020 start het nieuwe examenprogramma economie (vwo).…

Lees verder →

Waarom kost een lesmethode € 30,- per leerling per jaar?

In augustus 2020 start het nieuwe programma economie vwo. Alle uitgeverijen schrijven nieuwe lesmethodes. Docenten krijgen de kans om een nieuwe lesmethode te kiezen. De meeste uitgeverijen hebben de prijzen voor hun nieuwe lesmethodes bekend gemaakt. Waarom kosten de meeste lesmethodes economie gemiddeld zo’n € 30,- per leerling per jaar? En waarom doet Cumulus hier niet aan mee? Je leest de antwoorden in dit blog.

Lees verder →

Het eerste eindexamen bedrijfseconomie komt eraan!

Op dinsdag 19 mei maakt de eerste lichting havo-leerlingen het nieuwe eindexamen bedrijfseconomie. Docenten en leerlingen zijn in de lessen op school bezig met de laatste onderwerpen. Daarna is er (hopelijk) voldoende tijd voor examentraining. Cumulus helpt leerlingen met Supersamengevat en een ‘stappenplan’ per onderwerp op cumulus.co. Daarnaast worden er binnenkort extra opgaven toegevoegd die kunnen worden gebruikt in de examenvoorbereiding. Je leest er meer over in de rest van deze blogpost.

Lees verder →

Bestel een proefexemplaar van het werkboek economie 4 vwo!

Begin januari verschijnt het nieuwe Cumulus werkboek economie voor 4 vwo met alle opgaven en samenvattingen van de eerste drie thema’s: Geldzaken, Welvaart en Speltheorie.

De basis voor elk onderwerp in het nieuwe examenprogramma economie wordt in de lessen op school gelegd. Cumulus start daarom met het maken van digitale lessen (in powerpoint formaat) die de docent meteen kan presenteren maar ook eenvoudig kan downloaden en aanpassen.

In de les werken de leerlingen meestal aan opgaven uit het papieren werkboek. Alle opgaven bij de lessen zijn opgenomen in het werkboek. In het werkboek staat ook een samenvatting van alle theorie, inclusief rekenvoorbeelden en stappenplannen.

Lees verder →

Het nieuwe examenprogramma economie (vwo)

Dinsdag 1 oktober 2019, 19:30, Muntstraat 7 Utrecht. De auteurs van vijf uitgeverijen (Cumulus, LWEO, Malmberg, Noordhoff en Van Vlimmeren) komen samen in Utrecht voor extra uitleg over het nieuwe examenprogramma economie vwo door prof. dr. Bas Jacobs. Er worden veel vragen gesteld, Jacobs heeft er zin in. Rond 21:30 vertrekken de aanwezigen. Een enkeling geeft de volgende morgen om 8:30 weer les.

Nieuw programma, nieuwe lesmethode!

Het is zover! Na het focusgroepenonderzoek in 2017, de aanbevelingen in het rapport ‘Ambitie en realiteit in het economie examen’ en de installatie van de commissie Jacobs in 2018, is sinds juli 2019 de nieuwe syllabus economie vwo 2023 beschikbaar. Wat betekent dit? In mei 2023 maken de eerste leerlingen het nieuwe eindexamen economie vwo. Deze lichting start komend schooljaar met het nieuwe examenprogramma in 4 vwo. Alle uitgeverijen schrijven nieuwe lesmethodes. Docenten krijgen de kans om een nieuwe lesmethode te kiezen. Het Cumulus team is gestart met de ontwikkeling van de nieuwe lesmethode economie vwo. Op 1 januari 2020 verschijnt de inhoud van de eerste thema’s op cumulus.co.

Wat gaat er precies veranderen?

Hoewel de commissie Jacobs zich “exclusief op de macrodomeinen in de syllabus (domeinen H en I)” zou richten, zijn er ook in de domeinen D, E en F wijzigingen aangebracht. De belangrijkste wijzigingen op een rijtje:

Lees verder →

Hoe kunnen we Cumulus nog beter maken voor de leerling?

Cumulus heeft altijd de docent centraal gesteld bij de ontwikkeling van nieuwe lesmethodes economie en bedrijfseconomie. Het is nu tijd voor een belangrijke volgende stap: Cumulus nog beter maken voor de leerling. In deze blogpost lees je wat dit betekent en wat je de komende tijd kunt verwachten.

De docent centraal

In 2015 startte Cumulus met het artikel Wat?! Adaptief en gepersonaliseerd leren? in het Tijdschrift voor het Economisch Onderwijs (TEO) van de VECON. We verbaasden ons over de ontwikkeling van nieuwe digitale lesmethodes door de grote uitgeverijen: ‘platte’ tekst in een zwaar beschermd, digitaal jasje, waar leerlingen zelfstandig, adaptief en gepersonaliseerd mee zouden kunnen werken achter een tablet of computer. Het ‘nieuwe leren’ 2.0, of misschien wel 3.0.

Lees verder →

Bestel voor 1 mei bij Cumulus

Cumulus combineert het beste van digitaal en papier, in de vorm van onbeperkte toegang tot digitaal lesmateriaal en voor elk leerjaar een papieren werkboek. Scholen kunnen het werkboek – inclusief een supersamenvatting van de theorie – zelf downloaden en afdrukken of eenvoudig bestellen bij Cumulus.

Om de prijs van het werkboek laag te houden en het milieu te sparen, worden de werkboeken één keer per jaar in bulk gedrukt en voor de zomervakantie afgeleverd op scholen. Om dit mogelijk te maken, moet er wel op tijd besteld worden.

Lees verder →

Keert de Phillipscurve terug in het examenprogramma economie?

image

In mei 2018 zijn twee commissies gestart om de syllabi economie voor havo en vwo te verbeteren. De commissies hebben “de ambitie om eind 2018 met voorstellen voor nieuwe syllabusteksten te komen.” Dat is in ieder geval niet gelukt maar binnenkort horen we vast meer van het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Wat kunnen we verwachten? Eerder schreven we een uitgebreid stuk over de nieuwe havo-syllabus. In deze blogpost gaan we in op de nieuwe vwo-syllabus.

Lees verder →

Een nieuwe havo-syllabus economie in 2020?

image

In mei 2018 zijn twee commissies gestart om de syllabi economie voor havo en vwo te verbeteren. De commissies hebben “de ambitie om eind 2018 met voorstellen voor nieuwe syllabusteksten te komen.” Met het einde van het jaar in zicht, kijken we in deze blogpost eerst naar de nieuwe havo-syllabus. Over een paar weken volgt een stuk over de nieuwe vwo-syllabus. Wat kunnen we verwachten? Komt er een nieuwe havo-syllabus in 2020? En wat betekent dit voor de lesmethodes economie?

Lees verder →

Nieuw thema: de besloten vennootschap

image

Vanaf vandaag is voor Cumulus bedrijfseconomie de inhoud uit het vierde thema ‘De besloten vennootschap’ beschikbaar. Met onderwerpen als investeringsselectie, organisatie en personeel.

Cumulus bedrijfseconomie bestaat uit vijf samenhangende thema’s. De thema’s volgen een persoon die eerst zijn persoonlijke financiën op orde brengt (in het thema Geldzaken), vervolgens een eigen onderneming start (in het thema Ondernemerschap), de financiën van de eenmanszaak op orde brengt en uiteindelijk na jaren van vallen en opstaan de onderneming naar de beurs brengt. In de tussenliggende jaren wordt de eenmanszaak omgezet in een bv en krijgt de groeiende onderneming te maken met de notaris, wellicht met een accountant en met onderwerpen als investeringsselectie en personeelsbeleid.

Voor alle onderwerpen in het programma schrijft Cumulus digitale lessen die de docent kan downloaden, direct gebruiken in de les maar ook aanpassen. Naast de digitale lessen biedt Cumulus een papieren werkboeken met alle opgaven uit de lessen en een samenvatting van alle theorie.

Lees verder →