Nieuw thema: de besloten vennootschap

image

Vanaf vandaag is voor Cumulus bedrijfseconomie de inhoud uit het vierde thema ‘De besloten vennootschap’ beschikbaar. Met onderwerpen als investeringsselectie, organisatie en personeel.

Cumulus bedrijfseconomie bestaat uit vijf samenhangende thema’s. De thema’s volgen een persoon die eerst zijn persoonlijke financiën op orde brengt (in het thema Geldzaken), vervolgens een eigen onderneming start (in het thema Ondernemerschap), de financiën van de eenmanszaak op orde brengt en uiteindelijk na jaren van vallen en opstaan de onderneming naar de beurs brengt. In de tussenliggende jaren wordt de eenmanszaak omgezet in een bv en krijgt de groeiende onderneming te maken met de notaris, wellicht met een accountant en met onderwerpen als investeringsselectie en personeelsbeleid.

Voor alle onderwerpen in het programma schrijft Cumulus digitale lessen die de docent kan downloaden, direct gebruiken in de les maar ook aanpassen. Naast de digitale lessen biedt Cumulus een papieren werkboeken met alle opgaven uit de lessen en een samenvatting van alle theorie.

Het vierde thema ‘De besloten vennootschap’ bestaat uit vier onderwerpen:

1. Investeringsselectie (alleen schoolexamen): het onderwerp investeringsselectie behoort voor zowel havo als vwo tot het schoolexamen. Naast begrippen als cashflow, terugverdientijd en netto contante waarde komt in dit onderwerp ook de bedrijfswaardering aan de orde. Van alle leerlingen (havo en vwo) wordt verwacht dat zij kunnen rekenen met de contante waarde van een kleine reeks (ongelijke) bedragen. De vwo-leerlingen kunnen hierbij eventueel de somformule gebruiken uit het onderwerp ‘Sparen’.

2. Organisatie (alleen schoolexamen): het onderwerp ‘Organisatie’ is nog steeds onderdeel van het examenprogramma en bovendien nog steeds een schoolexamen-onderwerp. Het bestaat uit de deelonderwerpen ‘organisatiestructuren’, ‘leiderschap’ en ‘organisatietheorieën’ (alleen vwo).

We hoeven er niet om heen te draaien: in het oude programma was dit een onderwerp dat op veel scholen niet behandeld werd. Dat is jammer want het is een aardige afwisseling van al het rekenwerk in de rest van het programma.

Hoe zorg je er – als lesmethode – nu voor dat het onderwerp wel in de lessen voorbij komt? Bijvoorbeeld door het relatief klein te houden, door het aan te laten sluiten bij de actualiteit en andere vakgebieden (denk bijvoorbeeld bij leiderschap aan primatoloog Frans de Waal en zijn onderzoek naar het alfamannetje), door het meer te laten zijn dan een droge opsomming van leiderschapsstijlen en organisatietheorieën en, tot slot, door een kritische blik te hanteren en deze mee te geven aan de leerlingen. Zoals hoogleraar Janka Stoker stelt: “Er wordt zó veel onzin over leiderschap geschreven.” En zoals Jos Verveen in een opiniestuk schreef: “Managen? Wat een onzin”.

3. Personeel: een ‘nieuw’ eindexamenonderwerp met begrippen als de arbeidsovereenkomst (individueel en collectief), de overeenkomst van opdracht, beloningsvormen, ontslagrecht en de ondernemingsraad. In het voorbeeldexamen havo dat in maart 2018 verscheen, laten het Cito en CvTE met opgave 3 (vraag 19 en 20) en 4 zien wat er verwacht wordt van de eindexamenkandidaten. De betreffende opgaven hebben we natuurlijk opgenomen in de lesmethode.

4. Kostprijsberekening (alleen vwo): dit onderwerp verschijnt binnenkort. Met onder andere de integrale kostencalculatie, de variabele kostencalculatie en de verschillenanalyse (inclusief verkoopresultaat, budgetresultaat, prijsverschillen en efficiencyverschillen).

Bekijk nu alle inhoud op cumulus.co en stuur vooral opmerkingen en suggesties! Je kunt natuurlijk ook vast een deel van de lessen testen bij het vak M&O.

De komende maanden verschijnt de inhoud uit het laatste thema ‘De naamloze vennootschap’. Voor 1 januari 2019 is Cumulus bedrijfseconomie compleet!

In een volgende blogpost gaan we uitgebreider in op de vernieuwing van de syllabus economie voor havo en vwo. Komt de Phillipscurve terug in het vwo-programma en wat gaat er veranderen in het havo-programma?


OVER CUMULUS

Cumulus combineert de kracht van digitaal en papier in nieuwe lesmethodes economie en bedrijfseconomie. Lees meer over de slimme combinatie van digitaal en papier op cumulus.co.