Het eerste eindexamen bedrijfseconomie komt eraan!

Op dinsdag 19 mei maakt de eerste lichting havo-leerlingen het nieuwe eindexamen bedrijfseconomie. Docenten en leerlingen zijn in de lessen op school bezig met de laatste onderwerpen. Daarna is er (hopelijk) voldoende tijd voor examentraining. Cumulus helpt leerlingen met Supersamengevat en een ‘stappenplan’ per onderwerp op cumulus.co. Daarnaast worden er binnenkort extra opgaven toegevoegd die kunnen worden gebruikt in de examenvoorbereiding. Je leest er meer over in de rest van deze blogpost.

Een ‘zachte landing’

Jan Straver (CvTE) en Jan Stevens (Cito) hebben de laatste jaren vaak gesproken van een ‘zachte landing’ bij de nieuwe eindexamens: “Het CvTE weet dat bij de implementatie van een nieuw vak voorzichtigheid geboden is. Het zal dan ook niet zo zijn dat het nieuwe centraal examen compleet afwijkt van wat het veld gewend is.

Het, in maart 2018 gepubliceerde, voorbeeldexamen bedrijfseconomie havo licht een tipje van de sluier op. Uit het voorbeeldexamen blijkt dat er veel aandacht zal worden besteed aan de ‘nieuwe’ onderwerpen in het examenprogramma. Denk bijvoorbeeld aan onderwerpen als marktonderzoek, personeel, huren en samenleven (trouwen, scheiden, erven en schenken). We raden dan ook aan om extra aandacht te besteden aan deze onderwerpen in de examenvoorbereiding: behandel bijvoorbeeld een deel van het voorbeeldexamen in de lessen en geef de leerlingen aan het einde van de reguliere lessen een kopie van het voorbeeldexamen mee naar huis.

Let ook op (kleine) aanpassingen in het examenprogramma!

Uit het voorbeeldexamen blijkt bovendien dat het Cito de nieuwe onderwerpen probeert te combineren met “gouwe ouwe” vragen over de balans, resultatenbegroting, kengetallen en hypotheekuitgaven. Voor docenten die met Cumulus werken is het geen nieuws maar let goed op dat er ook voor de ‘oude’ onderwerpen wijzigingen staan in de nieuwe syllabus. Het begrip ‘dividendpercentage’ (“percentage van de nominale waarde van het geplaatste aandelenkapitaal”) staat bijvoorbeeld niet meer in het examenprogramma. Het CvTE sluit aan bij de praktijk en geeft in opgaven het brutodividend in euro’s (per aandeel). Daarnaast behoort ook het begrip stockdividend niet meer tot het havo programma.

Supersamengevat van het hele examenprogramma

Leerlingen kopen voor hun eindexamenvoorbereiding vaak een bundel met examenopgaven of een samenvatting van het examenprogramma. Cumulus heeft haar eigen samenvatting van alle theorie uit het gehele examenprogramma: Supersamengevat voor bedrijfseconomie havo bestaat uit 88 pagina’s met samenvattingen per onderwerp, inclusief rekenvoorbeelden en stappenplannen.

Extra houvast en structuur voor de leerling

Ter voorbereiding op het eindexamen biedt Cumulus de leerlingen – naast het papieren werkboek – extra structuur en houvast met voor elk onderwerp een ‘stappenplan’. Dit stappenplan bestaat uit de volgende onderdelen:

  1. Leerdoelen: wat moet een leerling kennen en kunnen?
  2. Samenvatting: een uitgebreide samenvatting van de theorie inclusief rekenvoorbeelden en stappenplannen
  3. Begrippen: definities van de belangrijkste begrippen uit het onderwerp
  4. Uitlegvideo’s: extra uitleg met behulp van video’s
  5. Opgaven: kleine, grote en examenopgaven voor in de les en thuis

Nieuw: extra opgaven in Cumulus

In januari worden in Cumulus voor elk onderwerp tenminste twee extra (examen-)opgaven toegevoegd. De extra opgaven worden niet opgenomen in het werkboek en zijn dus alleen digitaal beschikbaar. Docenten en leerlingen kunnen de extra opgaven naar eigen inzicht inzetten tijdens de examenvoorbereiding.

De komende weken worden de extra opgaven stapsgewijs toegevoegd in Cumulus (voor zowel bedrijfseconomie als economie). Heb je zelf een mooie opgave gemaakt die je wilt delen met andere docenten? Geef het door aan de redactie!

Veel succes!

We wensen alle docenten en leerlingen de komende periode veel succes met de laatste loodjes en de voorbereiding van het eerste eindexamen bedrijfseconomie. Oefenen, oefenen, oefenen!

* * *

Over Cumulus

Cumulus combineert de kracht van digitaal en papier in nieuwe lesmethodes economie en bedrijfseconomie.