Test jezelf beschikbaar vanaf 1 augustus!

Vanaf de start van het nieuwe schooljaar 2022-2023 kunnen leerlingen in Cumulus voor elk deelonderwerp een digitale formatieve toets maken. Leerlingen stellen zelf vast of ze de stof beheersen en klaar zijn voor moeilijkere opgaven.

Cumulus gelooft in een slimme combinatie van digitaal en papier. Voor diepe verwerking van de leerstof is en blijft papier nodig. Tegelijkertijd biedt digitaal veel voordelen: docenten kunnen eenvoudig alle inhoud bewerken en delen, iedereen profiteert van de continue ontwikkeling van inhoud en platform, docenten en leerlingen hebben thuis en op school toegang via alle apparaten. Digitaal maakt het bovendien mogelijk om leerlingen zelfstandig aan een leerdoel te laten werken. Test jezelf is de eerste stap in de ontwikkeling van een nieuwe, digitale oefenomgeving voor de leerling.

Testen, evalueren, resultaten

Test jezelf bestaat uit drie stappen:

  1. Testen: een leerling start met het maken van Test jezelf voor een deelonderwerp in Cumulus. Elke Test jezelf bestaat uit 10 tot 20 vragen waarin alle leerdoelen van het betreffende onderwerp worden getoetst.
  2. Evalueren: aan het einde van de test krijgt de leerling een overzicht van alle goede en foute antwoorden. Bij elke vraag staat een uitgebreide toelichting. De leerling stelt zelf vast of hij de kennis en vaardigheden van een onderwerp beheerst en klaar is voor moeilijkere opgaven uit het (papieren) werkboek.
  3. Resultaten: de leerlingen en de docent krijgen automatisch inzicht in de resultaten. Leerlingen zien welke onderwerpen zij beheersen (of juist niet). Docenten kunnen de resultaten van een hele klas of van een individuele leerling analyseren.

Wat maakt Test jezelf beter?

Er zijn al veel online platformen waar leerlingen digitaal kunnen oefenen. Wat maakt Test jezelf beter? Ten eerste is Test jezelf een integraal onderdeel van de Cumulus lesmethodes, geen losstaande oefenomgeving. Voor elk onderwerp in Cumulus is een Test jezelf beschikbaar. De docent kan Test jezelf gebruiken in de klas of als huiswerk. Een individuele leerling kan Test jezelf zelfstandig gebruiken, bijvoorbeeld ter voorbereiding op een toets of schoolexamen.

Daarnaast is Test jezelf volledig gevuld met inhoud. Veel online platformen bieden een mooie vorm maar geen inhoud. Test jezelf is juist volledig gevuld met inhoud: 10 tot 20 multiple choice vragen per deelonderwerp, vragen met context en bronnen (tekst, grafiek of tabel), zes mogelijke antwoorden per vraag (met natuurlijk veel gemaakte fouten als mogelijke antwoorden) en een uitgebreide toelichting bij het juiste antwoord.

Tot slot is Cumulus continu in ontwikkeling. Elke week verschijnen er updates van het lesmateriaal, elk jaar verschijnt er een nieuwe druk van alle boeken en stap-voor-stap ontwikkelen we nieuwe producten die docenten en leerlingen helpen. Test jezelf zal ook continu in ontwikkeling zijn: docenten kunnen feedback geven op elke vraag, de set met oefenvragen wordt elk schooljaar uitgebreid door de Cumulus redactie en op basis van ervaringen van docenten en leerlingen wordt de komende jaren de vorm, inhoud en presentatie van resultaten doorontwikkeld.

Wat kun je de komende jaren verwachten?

Vanaf 1 augustus 2022 is Test jezelf beschikbaar voor de eerste thema’s van alle Cumulus lesmethodes. De inhoud van de overige thema’s verschijnt stapsgewijs in het vierde kwartaal van 2022. Vervolgens zullen we Test jezelf doorontwikkelen op basis van feedback van docenten en leerlingen. Met Test jezelf start Cumulus met het opslaan van leerresultaten van leerlingen. Omdat dit een nieuwe nieuwe stap is in de ontwikkeling van onze lesmethodes passen we ons privacybeleid en onze verwerkersovereenkomst aan. 

Test jezelf is de eerste stap in de nieuwe digitale oefenomgeving van Cumulus. Volgend schooljaar vertellen we meer over onze plannen om de Cumulus lesmethodes nog beter aan te laten sluiten bij de behoeftes van zowel docenten als leerlingen.

Geïnteresseerd? Lees meer over Test jezelf op de Cumulus website.


Over Cumulus

Cumulus combineert de kracht van digitaal en papier in lesmethodes, toetsmakers en examenbundels voor economie en bedrijfseconomie. Probeer de gratis demo op cumulus.co en bestel een proefexemplaar van onze werkboeken op cumulus.co/proefexemplaar.

Heb je nog vragen? Je kunt ons bereiken via info@cumulus.co of 06 – 18 47 55 47.

Dit blog is onderdeel van een serie over de nieuwe digitale oefenomgeving van Cumulus. Eerder publiceerde Cumulus: Binnenkort in Cumulus: Test jezelf!