Wat kun je verwachten in schooljaar 2022-2023?

Cumulus is continu in ontwikkeling. Elke week verschijnen er updates van het lesmateriaal, elk jaar verschijnt er een nieuwe druk van alle boeken en stap-voor-stap ontwikkelen we nieuwe producten die docenten en leerlingen helpen. Ook dit jaar verschijnt er weer een nieuwe druk van de werkboeken en examenbundels. In deze blogpost lees je welke aanpassingen we maken voor zowel economie als bedrijfseconomie.

Nieuwe werkboeken en examenbundels

Het Cumulus team werkt op dit moment hard aan ‘Test jezelf’, de eerste stap in onze nieuwe oefenomgeving voor de leerling. Daarnaast leggen we de laatste hand aan de nieuwe werkboeken voor het schooljaar 2022 – 2023. Vrijdag 13 mei staan de nieuwe werkboeken online. Wat gaat er precies veranderen in het nieuwe schooljaar? In de rest van deze blogpost geven we een korte beschrijving per lesmethode.

Economie (havo en vwo)

Komend schooljaar maakt de eerste lichting leerlingen het eindexamen economie voor het nieuwe examenprogramma (havo en vwo). De komende weken leggen we de laatste hand aan de nieuwe werkboeken voor 5 havo en 6 vwo, voegen nog een aantal nieuwe opgaven toe en verbeteren lessen en samenvattingen. We controleren bovendien nog één keer alle eindtermen uit de nieuwe syllabi.

Voor havo is er veel geschrapt in het oude, overladen programma. We schreven eerder over de belangrijkste wijzigingen, zoals bijvoorbeeld het schrappen van de onderwerpen wisselkoersen, de verkeersvergelijking van Fisher en GV-GA en de “rekenkundige benadering van de marginale analyse van winstmaximalisatie”. Daarnaast heeft de syllabuscommissie onder leiding van Yolanda Grift eindtermen verduidelijkt of toegevoegd. Denk bijvoorbeeld aan de arbeidsmarkt (domein D) en herhaalde en sequentiële spelen (domein F).

De grootste verandering in het nieuwe examenprogramma economie vwo is natuurlijk het opnemen van het IS-MB-GA model in domein I. In Cumulus werken we in twee onderwerpen stapsgewijs naar het IS-MB-GA model toe. In het onderwerp ‘Keynesiaans model’ wordt het verband tussen het inkomen en de bestedingen behandeld aan de hand van het Keynesiaans model voor een gesloten economie. Vervolgens kan in het onderwerp ‘IS-MB-GA model’ de stap worden gezet naar de IS-curve en worden de MB- en GA-curve aan het model toegevoegd. We vertellen er graag meer over tijdens de nascholing IS-MB-GA model op 21 april in Utrecht.

Bedrijfseconomie (havo en vwo)

Op dit moment is er een commissie van het College voor Toetsen en Examens (CvTE) aan de slag die (als de geluiden kloppen) flink gaat schrappen in de bedrijfseconomie havo syllabus. In het schooljaar 2022-2023 wijzigt het examenprogramma bedrijfseconomie niet. Voor het nieuwe schooljaar hebben we – naast heel veel (kleine) verbeteringen – sommige samenvattingen uitgebreid en een flink aantal nieuwe opgaven toegevoegd. Bijvoorbeeld nieuwe opgaven over marketing, de transitievergoeding, EBIT en EBITDA, de converteerbare obligatielening en het DuPont schema.

Daarnaast hebben we alle wijzigingen naar aanleiding van het vorig jaar gepubliceerde formuleblad verwerkt. In september 2021 maakte het CvTE bekend dat het formuleblad bij het eindexamen bedrijfseconomie per direct verdwijnt. Het CvTE schreef in de septembermededeling: “Het CvTE heeft in overleg met Cito, SLO en de sectie bedrijfseconomie van de Vecon een lijst van standaardformules opgesteld die een leerling moet kunnen gebruiken in het centraal examen bedrijfseconomie 2022. Deze formules worden niet gegeven in de examenopgaven.

Voor het nieuwe schooljaar hebben we de formules bij opgaven in het werkboek over bijvoorbeeld kostprijsberekeningen en kengetallen verwijderd en de formules voor dividendrendement en beleggersrendement aangepast. Per direct wordt in de noemer van het dividendrendement en het beleggersrendement (totale rendement, bestaande uit koers- en dividendrendement) de gemiddelde beurskoers gebruikt, en dus niet de beurskoers aan het begin van de periode. In opgave 5 (tijdvak 1) van het eindexamen bedrijfseconomie vwo 2021 gebeurde dat ook al.  We raden je aan om hier extra aandacht aan te besteden bij de huidige examenvoorbereiding.

Economie onderbouw (havo / vwo)

Het komt vaak voor dat leerlingen in de bovenbouw verrast worden door de moeilijkheidsgraad van de vakken economie en bedrijfseconomie. In de onderbouw was het vak toch zo eenvoudig? De leerlingen halen hoge cijfers in de onderbouw maar krijgen een verkeerd beeld van het vak in de bovenbouw en maken daardoor een verkeerde (profiel-)keuze. Cumulus wil de leerlingen een realistisch beeld geven en probeert de lat daarom hoger te leggen in de onderbouw.

Vorig schooljaar was de belangrijkste feedback om meer instapopgaven toe te voegen. Dat hebben we gedaan en dit jaar zetten we een volgende stap. We voegen wederom een aantal opgaven toe, herschrijven sommige samenvattingen en voegen meer opgaven toe aan de toetsmaker. Bovendien verschijnt voor de onderbouw Test jezelf. Hiermee kan de leerling met behulp van een digitale formatieve toets controleren of hij de kennis en vaardigheden van een onderwerp beheerst.

Bestellen voor het nieuwe schooljaar

De komende weken maken we laatste aanpassingen aan alle werkboeken en examenbundels voor het nieuwe schooljaar. Om te profiteren van de tijdelijke korting op de werkboeken en examenbundels plaats je voor 13 mei een bestelling met behulp van ons bestelformulier. De prijs van de werkboeken is voor het nieuwe schooljaar verhoogd van € 8,- naar € 8,75. Door sterk stijgende energie- en grondstofkosten is de papierprijs de afgelopen maanden enorm gestegen.

In een volgende blogpost gaan we uitgebreider in op de inhoud en functionaliteit van ‘Test jezelf’. Hoe werkt het? En wat kun je verwachten in de eerste versie die voor de start van het nieuwe schooljaar verschijnt? Houd ons blog in de gaten!


Over Cumulus

Cumulus combineert de kracht van digitaal en papier in lesmethodes, toetsmakers en examenbundels voor economie en bedrijfseconomie. Probeer de gratis demo op cumulus.co en bestel een proefexemplaar van onze werkboeken op cumulus.co/proefexemplaar.

Share