Binnenkort in Cumulus: Test jezelf!

Dit jaar verschijnt de eerste versie van onze nieuwe oefenomgeving voor de leerling. We beginnen met de ontwikkeling van ‘Test jezelf’. In deze blogpost lees je er meer over.

Een korte terugblik

In 2015 introduceert Cumulus een nieuwe lesmethode: een combinatie van digitale lessen voor de docent en een papieren werkboek voor elk leerjaar met samenvattingen en opgaven. De eerste 17 scholen starten in 2016 met Cumulus economie in de bovenbouw en al snel volgt economie voor de onderbouw. De volgende stap is de introductie van een lesmethode bedrijfseconomie. Docenten en leerlingen zijn enthousiast en steeds meer scholen starten met Cumulus. Vijf jaar later werken meer dan 120 scholen met Cumulus.

Een volgende stap

Cumulus is continu in ontwikkeling: elke week verschijnen er updates van het lesmateriaal, elk jaar verschijnt er een nieuwe druk van alle werkboeken en stap-voor-stap ontwikkelen we nieuwe producten die docenten en leerlingen helpen. Na de lesmethode volgen in 2017 de toetsmaker en in 2021 Supersamengevat, de examenbundels van Cumulus voor economie en bedrijfseconomie (havo en vwo). We zijn nu klaar voor de volgende stap: een nieuwe oefenomgeving voor de leerling.

Een combinatie van digitaal en papier

Cumulus gelooft in een slimme combinatie van digitaal en papier. Voor diepe verwerking van de leerstof is en blijft papier nodig. Dat hoeven we aan docenten niet uit te leggen. Bijna alle scholen die met Cumulus werken, gebruiken papieren werkboeken.

Tegelijkertijd biedt digitaal veel voordelen: docenten kunnen eenvoudig alle inhoud bewerken en delen, iedereen profiteert van de continue ontwikkeling van inhoud en platform, docenten en leerlingen hebben thuis en op school toegang via alle apparaten. Digitaal maakt het bovendien mogelijk om leerlingen zelfstandiger te laten werken.

Waarom een nieuwe oefenomgeving?

Een nieuwe oefenomgeving geeft een leerling de mogelijkheid om zelfstandig aan een leerdoel te werken. Wat ons betreft wordt de basis voor elk onderwerp in de lessen op school gelegd. De leerling zal echter ook zelf aan de slag moeten. Bijvoorbeeld ter voorbereiding op een toets, omdat de leerling een paar lessen gemist heeft of omdat de leerling elke week een deel van de lessen zelfstandig moet werken. Cumulus wil de leerling hierbij helpen door houvast (wat moet ik doen?) en inzicht in prestaties (kan ik het?) te bieden.

Als een leerling (af en toe) zelfstandig kan werken, krijgt de docent meer mogelijkheden om te differentiëren in de lessen op school. Soms geeft de docent een klassikale les, soms werken de leerlingen zelfstandig aan een leerdoel. Afhankelijk van de klas, de complexiteit van een onderwerp, het niveau van de leerlingen of zelfs het tijdstip van de dag kan een docent verschillende routes kiezen.

In drie stappen leren

Om leerlingen aan een leerdoel te laten werken, moet er flink wat gebeuren. In het algemeen kunnen we drie stappen onderscheiden:

  1. Beheers de theorie: de theorie wordt in kleine stapjes aan de leerling gepresenteerd en afgewisseld met relatief eenvoudige vragen. Als de vraag te moeilijk is, krijgt de leerling een tip. De leerling krijgt bovendien meteen feedback net zo lang tot hij het begrijpt.
  2. Test jezelf: als de leerling de theorie beheerst, controleert hij aan het einde van een onderwerp met behulp van een aantal opgaven of hij alle kennis en vaardigheden van een onderwerp beheerst. Als dat niet het geval is, gaat de leerling eventueel terug naar stap 1 voor extra uitleg.
  3. Maak een toets: tot slot maakt de leerling een toets voor een cijfer.

Bovenstaande drie stappen vinden vaak plaats in de vorm van een klassikale les of lessenserie. De docent geeft de tips, feedback en extra uitleg tijdens de les. Voor de meeste onderwerpen werkt dat het beste. Het zou echter fijn zijn als de docent kan differentiëren in de lessen op school. Bijvoorbeeld, ‘beheers de theorie’ gaat in de vorm van een klassikale uitleg, ‘test jezelf’ doen de leerlingen zelfstandig. Aan sommige (deel-)onderwerpen kunnen de leerlingen misschien helemaal zelfstandig werken.

Met de nieuwe oefenomgeving wil Cumulus de leerling helpen om zelfstandig aan een leerdoel te werken. Dat zou als volgt kunnen werken:

In de eerste versie van de nieuwe oefenomgeving beginnen we met de ontwikkeling van ‘Test jezelf’. De andere onderdelen volgen de komende jaren.

Test jezelf

Dit jaar verschijnt er in Cumulus voor elk deelonderwerp een ‘Test jezelf’. Een deelonderwerp bestaat hierbij uit een aantal samenhangende leerdoelen. De docent kan deze digitale formatieve toets gebruiken in de klas of als huiswerk. Een individuele leerling kan ‘Test jezelf’ zelfstandig gebruiken, bijvoorbeeld ter voorbereiding op een toets of schoolexamen. De docent en de leerlingen kunnen in Cumulus de voortgang en de resultaten zien. Het doel: controleren of een leerling de benodigde kennis en vaardigheden beheerst om zich te kunnen wagen aan grotere, complexere opgaven (op examenniveau) uit het werkboek.

In een volgende blogpost gaan we uitgebreider in op de inhoud en functionaliteit van ‘Test jezelf’. Hoe werkt het? En wat kun je verwachten in de eerste versie die dit jaar verschijnt?

Wil je meedenken, feedback geven op onze ontwerpen en een eerste versie van ‘Test jezelf’ testen? Meld je dan aan!


Over Cumulus

Cumulus combineert de kracht van digitaal en papier in lesmethodes, toetsmakers en examenbundels voor economie en bedrijfseconomie. Probeer de gratis demo op cumulus.co en bestel een proefexemplaar van onze werkboeken op cumulus.co/proefexemplaar.