Test jezelf: redeneervragen en nieuwe inhoud

Sinds 1 augustus is Test jezelf beschikbaar voor de eerste thema’s van alle Cumulus lesmethodes. De komende drie maanden voegen we veel nieuwe inhoud toe, introduceren we een nieuw vraagtype en geven we leerlingen en docenten de mogelijkheid om de resultaten per vraag te bekijken. In deze blogpost vertellen we wat je precies kunt verwachten.

Veel scholen starten enthousiast met Test jezelf!

Vanaf de start van het nieuwe schooljaar is Test jezelf beschikbaar voor alle Cumulus lesmethodes. Met Test jezelf controleren de leerlingen aan het einde van een (deel-)onderwerp of zij de kennis en vaardigheden beheersen en klaar zijn voor moeilijkere opgaven uit het werkboek. Leerlingen en docenten weten Test jezelf te vinden en zijn enthousiast. Test jezelf wordt door leerlingen in de klas gebruikt (alleen of in tweetallen), als huiswerk en ter voorbereiding op een toets.

Continu in ontwikkeling

Test jezelf verschilt van andere oefenplatformen waar leerlingen digitaal kunnen oefenen: Test jezelf is een integraal onderdeel van de Cumulus lesmethodes (geen losstaande oefenomgeving), is volledig gevuld met inhoud en is continu in ontwikkeling. Op basis van ervaringen van docenten en leerlingen wordt de komende jaren de vorm, de inhoud en de presentatie van resultaten doorontwikkeld. In de komende drie maanden kun je al heel wat verwachten!

Nieuwe inhoud

Test jezelf is op dit moment beschikbaar voor twee thema’s van het vak bedrijfseconomie, drie thema’s van het vak economie bovenbouw en het eerste thema van het vak economie onderbouw. De inhoud van de overige thema’s verschijnt stapsgewijs in de maanden oktober, november en december. We beginnen met de thema’s De naamloze vennootschap en De besloten vennootschap (bedrijfseconomie), Crisis en Welvaart (economie) en De eenmanszaak en Overheid (onderbouw economie). Vanaf vandaag verschijnen er elke week nieuwe Test jezelfs online. Houd de updates pagina dus goed in de gaten, of stuur een mailtje naar info@cumulus.co waarin je aangeeft op de hoogte te willen blijven.

Een nieuw vraagtype: de redeneervraag

Bij het vak economie is redeneren een belangrijke vaardigheid. Zeker bij de macro-economische thema’s en onderwerpen. De meerkeuzevraag die we in Test jezelf gebruiken, leent zich heel goed voor rekenwerk en eenvoudigere theorievragen. Voor oorzaak-gevolg redeneringen is de meerkeuzevraag echter minder geschikt. In oktober verschijnt daarom een nieuw vraagtype: de redeneervraag. Bij een redeneervraag moet een leerling een aantal stappen in de juiste volgorde zetten. De komende maanden voegen we in de Test jezelfs in de thema’s Welvaart, Arbeid en Crisis veel nieuwe redeneervragen toe.

Resultaten per vraag

Met Test jezelf krijgen leerlingen en docenten automatisch inzicht in de resultaten. Leerlingen zien welke onderwerpen zij beheersen (of juist niet). Docenten kunnen de resultaten van een hele klas of van een individuele leerling analyseren. 

Op dit moment kunnen docenten en leerlingen het totaalresultaat van een Test jezelf zien (aantal vragen gemaakt, % vragen goed en bestede tijd). Een aantal docenten heeft laten weten dat zij graag willen zien welke vragen goed of fout worden gemaakt. Hiermee kan een docent nog specifieker zien welke vraag een leerling of een klas moeilijk vindt. De komende periode kijkt het Cumulus team naar de beste oplossing hiervoor. In de tussentijd vragen we alle docenten om vooral opmerkingen en suggesties te blijven sturen. Dit helpt ons enorm om scherp te krijgen wat nog beter kan.

Heb je vragen over Cumulus of over Test jezelf? Je kunt ons bereiken via info@cumulus.co of 06 – 18 47 55 47.


Over Cumulus

Cumulus combineert de kracht van digitaal en papier in lesmethodes, toetsmakers en examenbundels voor economie en bedrijfseconomie. Probeer de gratis demo op cumulus.co en bestel een proefexemplaar van onze werkboeken op cumulus.co/proefexemplaar.

Een nieuwe syllabus bedrijfseconomie

Wist je dat er een nieuwe syllabus bedrijfseconomie havo is gepubliceerd door het College voor Toetsen en Examens (CvTE)? In een “nader vastgestelde” syllabus 2024 zijn enkele eindtermen geschrapt. Hiermee wordt de omvang van de CE-stof beperkt. Dit heeft (beperkte) gevolgen voor de huidige 4 havo klassen. In de syllabus bedrijfseconomie havo 2025 zijn nog veel meer begrippen en eindtermen geschrapt maar ook nieuwe eindtermen toegevoegd. Alle lesmethodes moeten worden aangepast. We schreven er eerder een blogpost over: Een nieuwe syllabus bedrijfseconomie havo!

Share