Nieuwe inhoud, nieuwe werkboeken!

Het aantal bestellingen op cumulus.co neemt de laatste weken snel toe. Om te profiteren van de tijdelijke korting op de werkboeken (€ 7,- in plaats van € 12,-), plaats je voor 15 mei een bestelling met behulp van ons bestelformulier. Vanaf 15 mei kunnen docenten de werkboeken voor het nieuwe schooljaar downloaden. In deze blogpost lees je welke aanpassingen we hebben gemaakt voor zowel economie als bedrijfseconomie.

Van een gemiddelde lesmethode verschijnt eens in de vijf jaar een nieuwe druk. Dan zit de afschrijvingstermijn van de bestaande boeken er op en bestellen scholen een nieuwe druk. Bij Cumulus lesmethodes werkt dit anders. Een lesmethode is namelijk nooit af. De actualiteit haalt voorbeelden in, de syllabus wordt aangepast, docenten bedenken nieuwe lesideeën of er verschijnt online een boeiende docu over de ongelijkheid. Cumulus is daarom continu in ontwikkeling.

Continu in ontwikkeling

Als docent kun je via het platform feedback geven op al het lesmateriaal. Samen met de redactie worden deze suggesties en verbeteringen verwerkt en bijgehouden op de updates-pagina. Doordat er wekelijks updates verschijnen van het lesmateriaal profiteert iedereen van de bijdragen van anderen. Natuurlijk maken we gedurende het schooljaar geen hele grote aanpassingen. Die bewaren we voor het einde van het schooljaar. Gedurende het schooljaar sparen we de aanpassingen aan de werkboeken op. Denk hierbij aan het verbeteren van bestaande opgaven, het toevoegen van nieuwe opgaven en het aanpassen van de samenvattingen. Aan het einde van het schooljaar worden alle verbeteringen verwerkt en verschijnt er een nieuwe druk van de werkboeken. 

Nieuwe werkboeken verschijnen op 15 mei!

Het Cumulus team heeft de afgelopen maanden hard gewerkt aan de nieuwe werkboeken voor het schooljaar 2020 – 2021. Vrijdag 15 mei staan de nieuwe werkboeken online. Een docent kan de werkboeken eenvoudig downloaden door het schooljaar aan te passen op de werkboeken-pagina.

Daarnaast verschijnt voor elk vak een nieuwe planning, waarin we de belangrijkste wijzigingen beschrijven. Wat gaat er precies veranderen in het nieuwe schooljaar? In de rest van deze blogpost geven we een korte beschrijving per vak.

Bedrijfseconomie havo

Voor het schooljaar 2020 – 2021 hebben we – naast heel veel kleine verbeteringen – een aantal nieuwe opgaven toegevoegd en de inhoud aangepast aan de nieuwe syllabus bedrijfseconomie havo 2021. Er zijn drie belangrijke wijzigingen:

 • In zowel de lessen als de opgaven van het onderwerp ‘Break-even analyse’ hebben we het begrip dekkingsbijdrage opgenomen.
 • De begrippen ‘beleggingsfonds’ en ‘indexfonds’ zijn verwijderd uit de lessen van het onderwerp ‘Sparen’ (Geldzaken).
 • De begrippen ‘onder bewind’, ‘uitsluitingsclausule’ en ‘scheiding van tafel en bed’ zijn verwijderd uit de lessen van het onderwerp ‘Samenleven’ (Geldzaken).
Bedrijfseconomie vwo

Voor het schooljaar 2020 – 2021 hebben we – naast heel veel kleine verbeteringen – meer dan 20 nieuwe opgaven toegevoegd aan de lessen en het werkboek. Daarnaast hebben we een aantal belangrijke wijzigingen in het lesprogramma gemaakt:

 • Nieuw onderwerp ‘Opties’ (NV): in het thema ‘Geldzaken’ wordt het kopen van call en put opties behandeld. Om het programma in de vierde klas niet te zwaar te maken, wordt het schrijven van call en put opties in het thema ‘De naamloze vennootschap’ behandeld. We beginnen natuurlijk met een (korte) herhaling van het kopen van opties.
 • Grafische analyse toegevoegd aan onderwerp ‘Kostprijs’ (BV): aan het onderwerp ‘Kostprijs’ is een les toegevoegd over de grafische analyse van het bedrijfsresultaat, verkoopresultaat en bezettingsresultaat.
 • Transfer pricing (een nieuw begrip in de syllabus bedrijfseconomie vwo) is toegevoegd aan het onderwerp ‘Eigen vermogen’ (NV).
 • ‘Off-balance financiering’ (een nieuw begrip in de syllabus bedrijfseconomie vwo) is toegevoegd aan het onderwerp ‘De jaarrekening’ (NV).
 • De begrippen ‘onder bewind’, ‘uitsluitingsclausule’ en ‘scheiding van tafel en bed’ zijn verwijderd uit de lessen van het onderwerp ‘Samenleven’ (Geldzaken).
Economie havo (bovenbouw)

In 2023 maakt de eerste lichting havo-leerlingen het nieuwe eindexamen economie. Eind 2019 verscheen een eerste versie van de (concept) syllabus economie havo 2023. De verwachting is dat binnenkort een definitieve versie wordt gepubliceerd. In de tussentijd heeft de commissie onder leiding van dr. Yolanda Grift alvast een aantal aanpassingen gemaakt in de syllabus voor het komende schooljaar (2021). Dit zijn de belangrijkste wijzigingen in de syllabus economie havo 2021:

 • Berekenen van reële grootheden met vuistregel: rekenen met RIC-NIC-PIC verdwijnt voor de havo. In verschillende eindtermen (o.a. E1.5 en I2.3) wordt uitgelegd dat havo-leerlingen vanaf komend schooljaar de vuistregel ‘reële groei = nominale groei – inflatie’ mogen gebruiken.
 • Het subdomein G3 (Risico en beleggen) is geheel geschrapt.
 • Eindterm G4.1 (de keuze omtrent het aantrekken van eigen en vreemd vermogen van een onderneming) is geschrapt.
 • Het systeem van Nationale Rekeningen (inclusief de Staat van Middelen en Bestedingen) is geschrapt (H1.4).
 • Het onderscheid tussen Bruto Binnenlands Product en Netto Binnenlands Product (H1.1) is geschrapt.
 • De eindterm met betrekking tot convergentie en divergentie van ontwikkelingslanden (H2.4, altijd al een vreemde eend in de bijt) is geschrapt.

Het Cumulus team heeft de wijzigingen in de syllabus economie havo 2021 verwerkt in de lesmethode en hiermee een belangrijke eerste stap gezet naar het nieuwe examenprogramma. Daarnaast hebben we voor het schooljaar 2020 – 2021 de lessen en opgaven verder verbeterd. We hebben nog eens kritisch gekeken naar alle eindtermen, sommige inhoud geschrapt (bijvoorbeeld de annuïteitenlening) en ongeveer 50 nieuwe opgaven toegevoegd. Daarnaast hebben we twee onderwerpen verplaatst:

 • ‘Inkomstenbelasting’ (van Geldzaken naar Welvaart): in 2019-2020 behoorde het onderwerp ‘Inkomstenbelasting’ tot het thema ‘Geldzaken’. Het thema ‘Geldzaken’ werd hiermee relatief groot. Bovendien past het onderwerp goed in de context van het thema Welvaart (en een onderwerp als ‘Ongelijkheid’)
 • ‘De economische kringloop’ (van Welvaart naar Crisis): het onderwerp ‘De economische kringloop’ is een lastig onderwerp voor veel leerlingen. We hebben het onderwerp daarom verplaatst naar het thema Crisis (5 havo), enigszins herschreven en een aantal nieuwe opgaven toegevoegd.
Economie vwo (bovenbouw)

In het schooljaar 2020 – 2021 start de eerste lichting leerlingen in 4 vwo met het nieuwe examenprogramma economie vwo. In een eerdere blogpost hebben we de belangrijkste wijzigingen in het nieuwe programma uitgebreid beschreven. We hebben bovendien extra aandacht besteed aan het IS-MB-GA model

We hebben het afgelopen schooljaar hard gewerkt aan de nieuwe lesmethode economie vwo. Alle lessen zijn aangepast aan de nieuwe syllabus en er zijn meer dan 50 nieuwe opgaven toegevoegd.

Economie onderbouw (havo / vwo)

Voor het schooljaar 2020 – 2021 hebben we – naast heel veel kleine verbeteringen – bestaande opgaven aangepast (bijvoorbeeld met meer instapvragen) en 10 nieuwe opgaven toegevoegd. Daarnaast hebben we de structuur van de lesmethode verder verbeterd: het onderbouw programma bestaat in het nieuwe schooljaar uit vijf thema’s (Geldzaken, De eenmanszaak, Overheid, Buitenland en Markt), elk thema bestaat uit een aantal onderwerpen (het thema Overheid bestaat bijvoorbeeld uit de onderwerpen Belasting, Sociale zekerheid en Ongelijkheid) en elk onderwerp bestaat uit een lessenserie. De lessen zijn zoveel mogelijk behouden maar beter ingedeeld.

De nieuwe opbouw (die consistent is met de opbouw van de lesmethodes voor de bovenbouw) maakt het voor een docent eenvoudiger om (deel-)onderwerpen te behandelen (in plaats van een geheel thema) en om te differentiëren tussen klassen en niveaus. Daarnaast maakt de nieuwe opbouw het eenvoudiger om in de toekomst nieuwe onderwerpen toe te voegen aan het onderbouw programma.

* * *

Over Cumulus

Cumulus combineert de kracht van digitaal en papier in nieuwe lesmethodes economie en bedrijfseconomie. Probeer de gratis demo op cumulus.co.

Share