Een volgende stap in de ontwikkeling van Cumulus!

In 2015 startte het Cumulus team met de ontwikkeling van lesmethodes economie en bedrijfseconomie voor havo en vwo. Intussen werken er ruim 100 scholen met Cumulus.

De komende jaren gaan we een volgende stap zetten in de ontwikkeling van onze lesmethodes. Om de behoeftes van docenten en leerlingen in kaart te brengen en eerste ideeën van het Cumulus team te testen, zijn we gestart met een aantal interviews. Na de interviews volgt een enquête onder alle docenten. We kijken zowel naar ‘kleine’ verbeteringen als ‘grootse’ ideeën. Houd ons blog in de gaten voor meer informatie!

Voor het nieuwe schooljaar hebben we alvast een aantal verbeteringen gemaakt. Je leest er meer over in deze blogpost.


Leerlingen aanmelden met een klassencode

Komend schooljaar kun je leerlingen nog eenvoudiger uitnodigen voor Cumulus met behulp van een klassencode. De docent maakt een klassencode aan voor een klas. De leerlingen melden zich met de code aan op cumulus.co/klassencode of scannen de QR-code met hun telefoon. De docent keurt de aanmelding goed en de leerling heeft toegang. Het uitnodigen van leerlingen met hun e-mailadres blijft natuurlijk ook mogelijk.


Eenvoudig toetsen delen met collega’s

De afgelopen periode hebben we de Cumulus toetsmakers verder verbeterd. Gemaakte toetsen worden beter geordend (per schooljaar en leerjaar), kunnen snel worden verwijderd en eenvoudig gedeeld met collega’s binnen de school.
Voor de start van het nieuwe schooljaar worden de opgaven in de toetsmakers aangepast aan de nieuwe examenprogramma’s. Bovendien worden aan alle toetsmakers nieuwe opgaven toegevoegd.


Antwoorden en opgaven gescheiden

De afgelopen periode zijn alle antwoorden gescheiden van de opgaven. Docenten kunnen hierdoor de antwoorden voor leerlingen ‘uitzetten’ terwijl alle andere inhoud beschikbaar blijft.


Het nieuwe examenprogramma economie (havo en vwo)

Na de zomervakantie start 4 vwo met het nieuwe examenprogramma economie vwo. We schreven op ons blog eerder uitgebreid over de belangrijkste veranderingenhet IS-MB-GA model in het bijzonder en prijzen van lesmethodes. Wil je op de valreep nog starten met Cumulus en werkboeken voor de zomervakantie ontvangen? Plaats dan snel een bestelling op cumulus.co/bestellen!

In augustus 2021 is 4 havo aan de beurt. De havisten starten dan met een gloednieuw, minder overladen examenprogramma. De commissie onder leiding van dr. Yolanda Grift heeft flink geschrapt in de syllabus (binnenkort wordt de definitieve versie gepubliceerd door het CvTE). Na de zomervakantie verschijnt op ons blog een uitgebreid stuk over de belangrijkste veranderingen.