Instapopgaven voor de onderbouw en nieuwe inhoud voor 2021-2022

Cumulus is continu in ontwikkeling. Elke week verschijnen er updates van het lesmateriaal. Aan het einde van het schooljaar worden grotere verbeteringen verwerkt en verschijnt er een nieuwe druk van alle werkboeken. Dit jaar verschijnen de nieuwe werkboeken op 14 mei. In deze blogpost lees je welke aanpassingen we maken voor zowel economie als bedrijfseconomie. Binnenkort vertellen we je ook meer over onze nieuwe digitale oefenomgeving.

Van een gemiddelde lesmethode verschijnt eens in de vijf jaar een nieuwe druk. Dan zit de afschrijvingstermijn van de bestaande boeken er op en bestellen scholen een nieuwe druk. Bij Cumulus lesmethodes werkt dit anders. Een lesmethode is namelijk nooit af. De actualiteit haalt voorbeelden in, de syllabus wordt aangepast, docenten bedenken nieuwe lesideeën, een opgave is te moeilijk voor de leerlingen of er verschijnt online een interessante documentaire. Cumulus is daarom continu in ontwikkeling. 

Continu in ontwikkeling

Als docent kun je via het platform feedback geven op al het lesmateriaal, zoals lessen, opgaven en samenvattingen. Samen met de redactie worden deze suggesties en verbeteringen verwerkt en bijgehouden op de updates-pagina. Doordat er wekelijks updates verschijnen van het lesmateriaal profiteert iedereen van de bijdragen van anderen. Natuurlijk maken we gedurende het schooljaar geen hele grote aanpassingen. Die bewaren we voor het einde van het schooljaar. Gedurende het schooljaar sparen we de aanpassingen aan de werkboeken op. Denk hierbij aan het verbeteren van bestaande opgaven, het toevoegen van nieuwe opgaven en het aanpassen van de samenvattingen. Aan het einde van het schooljaar worden alle verbeteringen verwerkt en verschijnt er een nieuwe druk van de werkboeken. 

Nieuwe werkboeken verschijnen op 14 mei!

Het Cumulus team werkt op dit moment hard aan de nieuwe werkboeken voor het schooljaar 2021 – 2022. Vrijdag 14 mei staan de nieuwe werkboeken online. Daarnaast verschijnt voor elk vak een nieuwe planning, waarin we de belangrijkste wijzigingen beschrijven. Wat gaat er precies veranderen in het nieuwe schooljaar? In de rest van deze blogpost geven we een korte beschrijving per lesmethode.

Meer instapopgaven voor de onderbouw (havo / vwo)

Het schrijven van een goede lesmethode voor de onderbouw economie is moeilijk. De verschillen tussen de leerlingen zijn groot in de onderbouw. Sommige leerlingen willen het vak kiezen in de bovenbouw en zijn zeer geïnteresseerd, andere leerlingen haken na een paar lessen af. De verschillen zijn niet alleen groot in een klas maar ook tussen klassen. Er zijn 3 havo klassen maar ook 3 havo/vwo, 3 vwo en 3 gymnasium klassen.

Veel lesmethodes in de onderbouw zijn te makkelijk voor de leerlingen. De leerlingen halen hoge cijfers maar krijgen een verkeerd beeld van het vak in de bovenbouw en maken daardoor een verkeerde (profiel-)keuze. Cumulus probeert de lat daarom hoger te leggen in de onderbouw. Maar te moeilijk is natuurlijk ook niet goed. De belangrijkste feedback van docenten het afgelopen schooljaar: kunnen jullie meer eenvoudige instapopgaven toevoegen? Dat gaan we dus doen. Bij alle onderwerpen voegen we eenvoudigere instapopgaven toe. Hiermee kan de docent beter differentiëren tussen klassen en niveaus.

Een nieuw examenprogramma voor economie havo

Komend schooljaar start het nieuwe examenprogramma economie havo. Het Cumulus team heeft het afgelopen jaar gewerkt aan een herziene versie van Cumulus economie voor havo. In de nieuwe syllabus (2023) is er flink geschrapt maar er zijn ook eindtermen toegevoegd. In een eerste blogpost hebben we voor de domeinen D (Markt), E (Ruilen over de tijd) en F (Samenwerken en onderhandelen) de belangrijkste veranderingen op een rij gezet. Vervolgens schreven we dat in domein G, H en I wisselkoersen, de verkeersvergelijking van Fisher en het GV-GA model zijn geschrapt.

Sinds 1 januari zijn de eerste 90 lessen uit de thema’s Geldzaken, Welvaart, Speltheorie en Markt voor iedereen beschikbaar. In februari verscheen de inhoud van het vijfde thema Arbeid. Alle inhoud is volledig aangepast aan het nieuwe examenprogramma. We hebben veel inhoud geschrapt, nieuwe inhoud toegevoegd, samenvattingen uitgebreid en vooral veel nieuwe (instap-)opgaven geschreven. Het programma is duidelijk minder overladen.

Economie vwo (bovenbouw)

In het schooljaar 2020 – 2021 is de eerste lichting leerlingen in 4 vwo gestart met het nieuwe examenprogramma economie vwo. In een eerdere blogpost hebben we de belangrijkste wijzigingen in het nieuwe programma uitgebreid beschreven. We hebben bovendien extra aandacht besteed aan het IS-MB-GA model

Naast heel veel (kleine) verbeteringen aan lessen, opgaven en samenvattingen hebben we voor het komende schooljaar de volgende wijzigingen in het lesprogramma gemaakt:

  • De nieuwe opgaven die we hebben geschreven voor het nieuwe programma economie havo, nemen we (voor een groot deel) ook op in het vwo-programma.
  • In het thema Markt hebben we de onderwerpen Overheidsingrijpen, Volkomen concurrentie en Marktvormen flink aangepakt. Lessen en opgaven zijn verder verbeterd, samenvattingen uitgebreid.
  • De productiefunctie hebben we geschrapt uit het onderwerp ‘Het bbp’ en toegevoegd aan het Keynesiaanse model in 6 vwo.
  • De annuïteitenlening hebben we geschrapt uit het onderwerp Lenen. Hierdoor ontstaat er minder overlap met het vak Bedrijfseconomie.
Bedrijfseconomie (havo en vwo)

Voor het schooljaar 2021-2022 hebben we – naast heel veel (kleine) verbeteringen – twee grotere wijzigingen in het programma gemaakt. Naar aanleiding van feedback van docenten die dicht bij het spreekwoordelijke examenvuur zitten, hebben we twee aanpassingen gedaan:

  • Het belasting betalen in box 1 wordt geschrapt uit het onderwerp ‘Hypotheken’. Vanaf nu beperken we ons bij het berekenen van het belastingvoordeel als gevolg van de hypotheekrenteaftrek tot “marginale tarief x hypotheekrente” waarbij marginale tarief zelfs nog vereenvoudigd kan worden tot “belastingtarief”. Bij de eindexamens zal bij opgaven over netto uitgaven voor een hypotheeklening alleen een belastingpercentage worden gegeven. Door deze vereenvoudiging ontstaat er ruimte in het programma (altijd goed voor de havo-leerlingen) en bovendien minder overlap met het vak economie (fijn voor de docenten die beide vakken geven).
  • Het begrip brutowinst wordt uit het gehele lesprogramma verwijderd. Bij het schrijven van de eerste versie van Cumulus bedrijfseconomie hebben we lang getwijfeld over het gebruik van het begrip ‘brutowinst’. De begrippen brutowinst en nettowinst behoren namelijk niet tot de syllabus bedrijfseconomie. Er is in de syllabus bewust gekozen voor de begrippen resultaat, bedrijfsresultaat (EBIT) en financieringsresultaat. Echter, in één van de voorbeeldopgaven kwam het begrip brutowinst voor. Zouden de examenmakers dan toch brutowinst gebruiken? Het antwoord is: “Nee”. Het begrip brutowinst zal “nooit” te zien zijn in eindexamens havo/vwo. De inkoopwaarde van de omzet komt als kostenpost gewoon in het rijtje van kosten te staan. Omdat teveel verschillende winstbegrippen kunnen leiden tot onnodige verwarring bij de leerlingen (“Is er dan ook nettowinst?” en “Is het verschil tussen bruto en netto de belasting?”) hebben we het begrip brutowinst overal geschrapt. Dit zal voor sommige docenten even wennen zijn.
Bestellen voor het nieuwe schooljaar

De komende weken maken we laatste aanpassingen aan alle werkboeken en examenbundels voor het nieuwe schooljaar. Om te profiteren van de tijdelijke korting op de werkboeken en examenbundels (€ 8,- in plaats van € 12,-), plaats je voor 14 mei een bestelling met behulp van ons bestelformulier. Vanaf 14 mei kunnen docenten de werkboeken en examenbundels voor het nieuwe schooljaar downloaden. 

In een volgende blogpost gaan we in op onze nieuwe digitale oefenomgeving. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en houd ons blog in de gaten!

* * *

Over Cumulus

Cumulus combineert de kracht van digitaal en papier in nieuwe lesmethodes economie en bedrijfseconomie. Probeer de gratis demo op cumulus.co.

Tot 14 mei kunnen alle scholen Supersamengevat bestellen voor het schooljaar 2021-2022 voor slechts € 8,- per leerling. Wat is Supersamengevat?

  • Supersamengevat is de examenbundel van Cumulus
  • Beschikbaar voor economie en bedrijfseconomie (havo en vwo)
  • Uitgebreide samenvattingen van het gehele examenprogramma en opgaven in één boek

Oordeel zelf en download inkijkexemplaren op cumulus.co/supersamengevat

Share