Economie in 2024-2025

Het Cumulus team werkt op dit moment hard aan de nieuwe inhoud voor het schooljaar 2024 – 2025. In deze blogpost lees je wat je komend schooljaar kunt verwachten voor de bovenbouw economie.

Komend schooljaar zetten we weer een volgende stap in het verbeteren van onze lesmethodes economie en bedrijfseconomie voor de bovenbouw (havo en vwo). Voor het nieuwe schooljaar verbeteren we samenvattingen, voegen nieuwe opgaven toe en verbeteren de antwoorden van opgaven. Daarnaast verwerken we feedback van docenten die we gedurende het schooljaar hebben ontvangen.

Steeds meer feedback van docenten

Er zijn al meer dan 200 scholen die met Cumulus werken. We ontvangen dus ook steeds meer feedback van een grotere groep docenten. Sommige docenten kijken heel kritisch naar de eindtermen in de syllabus (“Behoort dit begrip echt tot de eindexamenstof?”). Anderen houden de actualiteit bij en doen suggesties voor een nieuwe video of artikel als opening voor een les. Weer andere docenten richten zich juist op opgaven (“Bij deze opgave is het handiger om twee grafieken te hebben waar leerlingen in kunnen tekenen.”) of het antwoordmodel van opgaven en doen suggesties ter verbetering. Al met al profiteert iedereen van grote en kleine bijdragen van docenten.

Wat kun je komend schooljaar verwachten voor economie?

De werkboeken voor het nieuwe schooljaar zijn in de week van 13 mei beschikbaar op cumulus.co. Naast heel veel kleine verbeteringen kun je komend schooljaar het volgende verwachten voor economie havo en vwo:

  • Een nieuw onderwerp ‘Wat is economie?’: we voegen allereerst een nieuw onderwerp ‘Wat is economie?’ toe aan het lesprogramma. Vorig schooljaar hebben we dit gedaan voor de onderbouw, dit jaar volgt de bovenbouw. Op verzoek van een aantal docenten behandelen we in dit nieuwe onderwerp de concepten schaarste en ruil (en natuurlijk bijbehorende begrippen) die nu nog op verschillende plekken in de lesmethode staan (bijvoorbeeld in de thema’s Geldzaken, Internationale handel, Welvaart en Crisis). Voor de docent en de leerlingen is het een mooie start van de lessen in de bovenbouw (en bovendien motiverender dan een start met het onderwerp ‘Procenten en indexcijfers’). Na dit onderwerp kunnen docenten en leerlingen samen de diepte in. 
  • Leerdoelen in het werkboek: om de leerlingen in de bovenbouw nog meer houvast te geven, voegen we voor elk onderwerp de leerdoelen toe aan het werkboek (vorig schooljaar hebben we dit al gedaan voor de onderbouw).
  • Box 1 aangepast aan ‘tariefsaanpassing aftrekposten’: de afgelopen jaren is het maximale belastingvoordeel voor aftrekposten (versneld) afgebouwd. Sinds 1 januari 2024 geldt voor iedereen hetzelfde belastingvoordeel voor aftrekposten: maximaal 36,97% (het tarief van de eerste schijf). Voor aftrekposten die in de hoogste belastingschijf vallen, wordt het belastingvoordeel dus beperkt met 49,50% – 36,97% = 12,53%. Dat noemt de belastingdienst de ‘tariefsaanpassing aftrekposten’. Lesmethodes kunnen dus niet blijven volhouden dat (ceteris paribus) hogere inkomensgroepen procentueel meer profiteren van bijvoorbeeld de hypotheekrenteaftrek dan lagere inkomensgroepen. In de lesmethode hebben we voor komend schooljaar de ‘tariefsaanpassing aftrekposten’ toegevoegd aan het stappenplan voor de berekening van de belasting in box 1.
  • Nog beter aansluiten bij de havo-syllabus: Cumulus lesmethodes zijn altijd zo goed mogelijk aangepast aan de meest recente editie van de syllabus van het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Bij elk onderwerp worden de bijbehorende eindtermen getoond en jaarlijks bijgewerkt. Tegelijkertijd blijft er altijd ruimte voor interpretatie van de eindtermen uit de syllabus. Behandel je een bepaald begrip of onderwerp wel of niet? Voor komend schooljaar hebben we besloten om voor het havo-programma het berekenen van het surplus te schrappen uit de lesmethode. Het behoort niet tot de syllabus en leidt, volgens ons, niet per se tot een beter begrip van het surplus (terwijl het wel tot een verzwaring van het programma leidt). Daarnaast hebben we het begrip financiële rekening (in de context van de betalingsbalans) verwijderd uit de lesmethode. Het behoort niet tot de syllabus.
  • Nieuwe opgaven in de lesmethode: voor het nieuwe schooljaar voegen we weer nieuwe opgaven toe aan de werkboeken en examenbundels. Zowel nieuwe grote opgaven als examenopgaven uit 2023. In de planning voor het schooljaar 2024-2025 vind je een overzicht van alle nieuwe opgaven (in de week van 13 mei beschikbaar op cumulus.co).
  • Extra opgaven in de toetsmaker: in september voegen we weer flink wat toets- en examenopgaven toe aan alle toetsmakers. Wil je op de hoogte blijven van onze vorderingen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.

Bestel voor 17 mei en profiteer!

Elk jaar verschijnt er een nieuwe druk van alle boeken. Om de prijs van het werkboek en de examenbundel laag te houden en het milieu te sparen, worden alle Cumulus boeken één keer per jaar in bulk gedrukt en voor de zomervakantie afgeleverd op scholen (uiterlijk 24 juni). Om dit mogelijk te maken, vragen we je om op tijd te bestellen. Om te profiteren van de lage prijs van het werkboek en de examenbundel van € 9, plaats je voor 17 mei een bestelling met behulp van ons bestelformulier. Je leest op de bestelinformatie pagina waarom het belangrijk is om op tijd te bestellen.

Heb je vragen over Cumulus? Op ons blog lees je het antwoord op 10 veelgestelde vragen. Je kunt ons ook bereiken via info@cumulus.co of 06 – 18 47 55 47.


Over Cumulus

Cumulus combineert de kracht van digitaal en papier in lesmethodes, toetsmakers en examenbundels voor economie en bedrijfseconomie. Probeer de gratis demo op cumulus.co en bestel een proefexemplaar van onze werkboeken op cumulus.co/proefexemplaar.

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Haal meer uit de begrippen in Cumulus!

Vanaf dit schooljaar kunnen leerlingen in Cumulus hun kennis van meer dan 700 begrippen trainen met de nieuwe begrippentrainer. De afgelopen tijd heeft het Cumulus team – met feedback van docenten – de begrippenlijst en de begrippentrainer verder verbeterd. Hiermee kan een leerling zich nog beter voorbereiden op een toets of schoolexamen. Je leest er meer over op ons blog Haal meer uit de begrippen in Cumulus!

Share