Probeer nu de eerste 90 lessen economie (havo)!

In augustus 2021 start het nieuwe examenprogramma economie havo. Het Cumulus team is vorig jaar gestart met de ontwikkeling van de herziene lesmethode. Vanaf vandaag zijn de eerste 90 lessen uit de thema’s Geldzaken, Welvaart, Speltheorie en Markt voor iedereen beschikbaar. Alle inhoud is volledig aangepast aan het nieuwe examenprogramma.

Oordeel zelf en bekijk alle lessen met de gratis demo op cumulus.co. Volgende week versturen we de reeds bestelde proefexemplaren van het werkboek economie 4 havo. Bestel ook nog snel een gratis proefexemplaar op cumulus.co/proefexemplaar en ontvang het werkboek in januari.

De eerste 90 lessen

Cumulus economie bestaat uit zes thema’s die aansluiten bij het nieuwe examenprogramma. Daarnaast is er een thema met keuze-onderwerpen. Bij de volgorde van de thema’s is rekening gehouden met de belevingswereld van de leerlingen, de complexiteit van de onderwerpen en afwisseling tussen micro- en macro-economie.

Elk thema bestaat uit een aantal onderwerpen. Een onderwerp bestaat uit meerdere lessen met bijbehorende opgaven. Zowel docenten als leerlingen kunnen eenvoudig door alle inhoud navigeren. Door de modulaire structuur ervaart de docent een grote vrijheid om de lessen vorm te geven.

Geldzaken

Cumulus start met het thema Geldzaken. Onderwerpen als inkomen, verzekeren, sparen en lenen liggen dicht bij de belevingswereld van de leerlingen. Bovendien wordt in het thema Geldzaken de basis gelegd voor een aantal (reken-)vaardigheden die terugkomen in de andere thema’s. 

Welvaart

Na het thema Geldzaken kiezen we er bewust voor om het ‘macro’ thema Welvaart te behandelen, met onderwerpen als bbp, belasting, ongelijkheid en internationale handel. Later in het programma komt de macro-economie uitgebreid terug in thema’s als Arbeid en Crisis.

Speltheorie

Hoewel speltheorie slechts een klein onderdeel van het examenprogramma is, hebben we er in Cumulus toch een apart thema van gemaakt. We beginnen logischerwijs met het statische spel (het spel wordt één keer gespeeld met simultane beslissingen), breiden dit vervolgens uit met een bijzondere variant van het spel (het gevangenendilemma) en eindigen met het herhaalde en sequentiële spel. Nieuw voor havo zijn de eindtermen (en lessen) over het ultimatumspel.

Markt

Het thema Markt is een abstract en moeilijk thema voor veel leerlingen. Na de onderwerpen Vraag en aanbod en Elasticiteiten, volgt het lastige onderwerp Overheidsingrijpen waarin de gevolgen van minimum- en maximumprijzen, belastingen en subsidies stapsgewijs worden geanalyseerd. Vervolgens behandelen we in Cumulus eerst de break-even en maximale winst analyse (in het nieuwe programma alleen verbaal en grafisch) in de context van de marktvorm volkomen concurrentie. In het onderwerp Marktvormen wordt dit uitgebreid naar de andere marktvormen.

Arbeid

De arbeidsmarkt komt in het nieuwe examenprogramma terug in de eindtermen in domein D (vraag en aanbod, arbeidsmarktinstituties en contractvormen) en domein H (werkloosheid). In de lessen in het thema Arbeid behandelen we deze eindtermen als één samenhangend geheel.

Crisis

Tot slot is het thema Crisis een groot thema waarin veel van de kennis en vaardigheden uit de eerste vijf thema’s terugkomen. Na een herhaling van conjunctuur en structuur, kijken we naar de rol van de overheid (begrotingsbeleid) en de centrale bank (geldbeleid). Tot slot komt in de economische kringloop alles (nogmaals) samen in een model.

Wat maakt Cumulus beter?

Cumulus combineert de kracht van digitaal en papier in lesmethodes en toetsmakers voor economie en bedrijfseconomie. Hoe werkt dat precies?

De lessen vormen de basis van Cumulus

Cumulus start met het maken van digitale lessen. Dat is wat veel docenten zelf ook al doen (“met een boek heb je nog geen lessen”). Waarom zouden we dat niet centraal doen en de lessen continu verbeteren met feedback en opmerkingen van docenten?

Cumulus economie havo bestaat uit meer dan 140 lessen waarin de economische theorie is verrijkt met eenvoudige voorbeelden, actualiteit, statistieken, kort en langer beeldmateriaal, experimenten, alternatieve werkvormen en heel veel kleine, grote en examenopgaven.

Docenten kunnen de lessen in powerpoint meteen presenteren maar ook eenvoudig downloaden en aanpassen.

Alle opgaven en theorie in het werkboek

Voor (diepe) verwerking van de leerstof is en blijft papier nodig. Dat hoeven we aan docenten niet uit te leggen. Alle opgaven bij de lessen zijn daarom opgenomen in het werkboek. In de les werken de leerlingen meestal aan opgaven uit het papieren werkboek.

Op basis van de lessen schrijven we een samenvatting van alle theorie, inclusief rekenvoorbeelden en stappenplannen. Deze samenvatting nemen we ook op in het werkboek. Hiermee hebben de leerlingen per leerjaar een werkboek met alle theorie en opgaven en tegelijkertijd toegang tot alle digitale inhoud op cumulus.co.

Extra structuur en houvast voor de leerling

De basis voor elk onderwerp wordt in de lessen op school gelegd. Op een gegeven moment moet de leerling zelf aan de slag. Cumulus biedt de leerling – naast het werkboek – op cumulus.co extra structuur en houvast met voor elk onderwerp een ‘stappenplan’ met de volgende onderdelen: leerdoelen, samenvatting van de theorie, begrippen, uitlegvideo’s en opgaven.

Eenvoudig toetsen maken met de toetsmaker

Naast de lesmethode, heeft Cumulus een toetsmaker ontwikkeld. Met de Cumulus toetsmaker wordt het maken van een toets een fluitje van een cent. Je kunt eenvoudig toetsen en schoolexamens maken, opslaan, downloaden en aanpassen. Het knippen-en-plakken van opgaven is verleden tijd.

Continu in ontwikkeling

Een lesmethode is nooit af. De actualiteit haalt voorbeelden in, de syllabus wordt aangepast, docenten bedenken mooie, nieuwe lesideeën, Cumulus is daarom continu in ontwikkeling. Als docent kunt je via het platform feedback geven op al het lesmateriaal. Samen met de redactie worden deze suggesties verwerkt, wekelijks verschijnen er updates van het lesmateriaal.

* * *

Over Cumulus

Cumulus combineert de kracht van digitaal en papier in nieuwe lesmethodes economie en bedrijfseconomie. Probeer de gratis demo op cumulus.co.
In augustus 2021 start het nieuwe programma economie havo. Kijk voor meer informatie over de lesmethode op cumulus.co. Bestel een gratis proefexemplaar van het werkboek 4 havo op cumulus.co/proefexemplaar en ontvang het werkboek eind januari.