Ondernemerschap in het nieuwe vak bedrijfseconomie

In het nieuwe examenprogramma bedrijfseconomie neemt Ondernemerschap een centrale rol in: het uitvoeren van een marktonderzoek, het schrijven van een marketingplan, nieuwe begrippen zoals causation en effectuation en de belangrijkste kenmerken van de verschillende rechtsvormen. Vanaf vandaag is alle inhoud uit het nieuwe thema Ondernemerschap beschikbaar. Oordeel zelf en probeer nu de gratis demo op cumulus.co.

Cumulus bedrijfseconomie bestaat uit vijf samenhangende thema’s en een zesde thema met keuze-onderwerpen. De thema’s volgen een persoon die eerst zijn persoonlijke financiën op orde brengt (in het thema Geldzaken), vervolgens een eigen onderneming start en uiteindelijk de onderneming naar de beurs brengt.

Het tweede thema Ondernemerschap bestaat uit vier onderwerpen:

1. Ondernemen: we beginnen het onderwerp met de opdracht ‘De ondernemende ondernemer’ die na afloop van de nascholingsbijeenkomsten bedrijfseconomie ter beschikking wordt gesteld door het Landelijk Expertisecentrum Economie en Handel. De rest van dit kleine onderwerp draait om twee nieuwe begrippen in het examenprogramma: causation en effectuation. In de blogserie ‘Bijscholing bedrijfseconomie’ zullen we meer aandacht besteden aan deze twee begrippen. Nieuwsgierig hoe je deze begrippen kunt behandelen in de les? Bekijk de lessen op cumulus.co.

2. Marktonderzoek: het uitvoeren van een (eenvoudig) marktonderzoek is een belangrijk onderdeel van het nieuwe examenprogramma. De praktische uitvoering heeft een plaats gekregen in domein E terwijl veel van de theorie / begrippen via domein B ook in het eindexamen terecht kunnen komen. Het onderscheid tussen schoolexamen en centraal eindexamen is daarom niet heel duidelijk te maken in dit onderwerp (in tegenstelling tot een aantal andere onderwerpen).

In dit onderwerp voeren de leerlingen een marktonderzoek uit. Het doel is een compleet marktonderzoek dat beoordeeld wordt door de docent. Stap-voor-stap behandelen we in de lessen de verschillende onderdelen van het marktonderzoek, zowel kennis als vaardigheden (denk aan het werken met spreadsheets, het opmaken van een document en het gestructureerd schrijven van een stuk tekst). De opgedane kennis en vaardigheden gebruiken de leerlingen vervolgens in hun marktonderzoek. Alle lessen en opgaven zijn getest en verder verbeterd door docenten m&o.

Er is één dilemma voor de docent bij het uitvoeren van een marktonderzoek: laat je de leerlingen zelf een idee bedenken en daar een marktonderzoek voor uitvoeren of reik jij een idee aan? Het mooiste is als de leerlingen zelf een idee bedenken (en daar kun je als docent natuurlijk voor kiezen). Echter, de ervaring leert dat de meerderheid van de leerlingen tot ‘matige’ ideeën komt. Te groot, te ingewikkeld, te ver van hun eigen wereld en middelen. Het gevolg: een matig marktonderzoek waarmee weinig geleerd wordt.

Wij kiezen er dus voor om een idee aan te reiken. Een idee dat bovendien dicht bij de belevingswereld van de leerlingen ligt. Bekijk het idee en de lessen op cumulus.co.

3. Marketingplan: de vraag is of het schrijven van een ‘compleet’ marketingplan past bij een lesprogramma op de middelbare school. Het botst sowieso met de principes van effectuation, die behandeld worden in het onderwerp ‘Ondernemen’. We kiezen daarom voor “een marketingplan op één A4”, geïnspireerd op het canvas model van Alex Osterwalder. Uit een aantal testlessen is gebleken dat het originele canvas model van Osterwalder voor de leerlingen te moeilijk is om in te vullen. Op basis van een eenvoudigere versie van Ash Maurya, hebben we daarom “een marketingplan op één A4” gemaakt. Na vijf lessen, gestructureerd aan de hand van de marketingmix, schrijven de leerlingen een mini-marketingplan (met behulp van de conclusies uit het eerdere marktonderzoek).

4. Rechtsvormen: op het moment dat een startende onderneming te maken krijgt met eerste uitgaven, ontstaat de behoefte aan een btw-nummer (en het kunnen terugvorderen van de betaalde btw). Er is nog geen product maar toch moet er al een rechtsvorm worden gekozen. We kiezen er in dit onderwerp bewust voor om alle rechtsvormen te behandelen. In de volgende thema’s (eenmanszaak, bv en nv) komen de belangrijkste kenmerken van de verschillende rechtsvormen terug in de opgaven.


Over Cumulus

Cumulus combineert de kracht van digitaal en papier in nieuwe lesmethodes economie en bedrijfseconomie.

Meld je aan!

Met Cumulus kun je alle inhoud bewerken, profiteer je van bijdragen van andere docenten en werk je met een slimme combinatie van digitaal en papier. Maar hoe werkt dat eigenlijk in de praktijk? Oordeel zelf en probeer nu de gratis demo op cumulus.co. Wil je meer weten en spreken met de auteurs? Neem deel aan een wekelijkse webinar!