Eerste groep Cumulus testscholen compleet!

Op donderdag 5 maart verscheen het artikel ‘Wat?! Adaptief en gepersonaliseerd leren?’ in het Tijdschrift voor het Economisch Onderwijs. Op vrijdagochtend meldde de eerste testschool zich aan. Drie weken later blijven de reacties binnenkomen en hebben zich al 30 scholen aangemeld om Cumulus Economie komend schooljaar te testen. Voor ons een aanmoediging om keihard door te werken aan de ontwikkeling. 

“Een mooi opgebouwd en onderbouwd stuk over de werkelijke gang van zaken in het klaslokaal. Down to earth, heel aansprekend. Ik ben super geïnteresseerd”, schreef een docente uit Edam. “Een uitstekend initiatief.” “Ik verbaas mij al jaren over de grote verschillen tussen wat er in de literatuur wordt verteld over lesgeven en wat er wordt aangeboden door de uitgeverijen.”, schreef een ander.

De grote educatieve uitgeverijen lijken zich hier niet over te verbazen. De merkmarketeer economie van Malmberg reageerde namelijk ook. In een telefonisch gesprek liet zij weten dat “het artikel mij het gevoel geeft dat we wellicht niet duidelijk genoeg zijn in wat we met onze lesmethodes nastreven en ik zou die beeldvorming graag enigszins willen nuanceren”.

Ook nog kritische geluiden? Jazeker. Eén kritische reactie: “Heb je wel eens nagedacht over de gevolgen van digitaliseren van onderwijs? Het is bekend dat leerstof langer beklijft wanneer je zelf schrijft met een pen. Het swipen over een iPad of een ander digitaal apparaat is niet leren maar observeren.”

De reactie las eigenlijk als een betoog tegen de ‘adaptief leren op smartphone, pc, laptop en tablet’ ontwikkelingen bij de grote educatieve uitgeverijen. Had deze docent het artikel wel gelezen? Over iPad’s in de klas heb ik het niet gehad. Ik ga daar ook niet aan beginnen in mijn eigen lessen. Lees dit NRC-artikel maar eens. Cumulus staat voor digitaal lesmateriaal waarmee de docent betere lessen kan geven, niet voor leerlingen die zelfstandig, adaptief en gepersonaliseerd over een iPad swipen.

Daarnaast sluit digitaal het gebruik van papier niet uit. Zeker voor het maken van (complexe) opgaven is papier (voorlopig) onverslaanbaar. Ik zal hier binnenkort een blog aan wijden.

Een docent uit Drachten stuurde een meer genuanceerde reactie. “Het idee spreekt mij aan maar ik ben wel benieuwd hoe het precies zit met kosten. There’s no such thing as a free lunch.” Een terechte vraag. Testscholen maken gratis gebruik van Cumulus. Maar kan een digitale lesmethode die continu in ontwikkeling is, die groeit door bijdragen van docenten en die de actualiteit volgt, gratis zijn? Zal Cumulus dan niet eindigen zoals teveel goedbedoelde initiatieven? Ook hier zal ik binnenkort over schrijven op blog.cumulus.co.

De ontwikkeling van Cumulus is in volle gang. Aan het begin van het nieuwe schooljaar starten de testscholen. Op blog.cumulus.co houden wij u regelmatig op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en zullen wij verder ingaan op de inhoud van Cumulus en onze keuzes en motivatie bij de ontwikkeling. Uw reacties onder dit blog zijn hierbij zeer waardevol.

Share