Betere resultaten met Cumulus?

Op 10 juni 2021 wordt de uitslag van de eindexamens bekend gemaakt. Leerlingen die de afgelopen jaren met Cumulus bedrijfseconomie hebben gewerkt, scoren goed. Maar scoren zij ook beter dan de rest van Nederland? We zochten het uit met behulp van de examencijfers van DUO.

Het eindexamen bedrijfseconomie 2021

In mei 2021 vond het eerste eindexamen bedrijfseconomie (havo / vwo) plaats. Docenten en leerlingen zijn gespannen. Wat kunnen ze verwachten? Sluit de inhoud uit de lesmethodes goed aan bij de opgaven in het eindexamen? En zullen de leerlingen goed scoren?

Op 10 juni 2021 wordt de uitslag bekend gemaakt. Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) stelt samen met het Cito de normering vast en komt uit op een 6,3 gemiddeld voor bedrijfseconomie vwo en een 6,1 voor bedrijfseconomie havo. Op 23 december 2021 publiceert de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) de eindexamencijfers per vak per school. Hiermee krijgen we – naast het gemiddelde – inzicht in de verdeling van de eindexamencijfers bedrijfseconomie. De verdeling ziet er als volgt uit voor havo en vwo:

Goede resultaten

Al snel blijkt dat de leerlingen die de afgelopen jaren met Cumulus bedrijfseconomie hebben gewerkt, goed hebben gescoord. Dat horen we in gesprekken met docenten en via LinkedIn. Matthijs Jansen schrijft op LinkedIn: “Het blijft natuurlijk moeilijk om precies aan te geven waar dat door komt, maar een switch in lesmethode en een wat kleinere groep leerlingen helpen natuurlijk altijd!”. Docent economie en bedrijfseconomie Adam van Dijk laat weten: “Dit jaar hadden we voor alle vakken voor het eerst Cumulus bij het eindexamen. De resultaten waren echt fantastisch, niet normaal!” Andere docenten laten soortgelijke geluiden horen. Hebben de Cumulus-leerlingen echt zo goed gescoord? En hebben zij ook beter gescoord dan de rest van Nederland? We besluiten het uit te zoeken.

Vergelijken met de rest van Nederland

Het vergelijken van resultaten is niet eenvoudig. Het is bovendien gevaarlijk om conclusies te trekken. Dat hoeven we aan docenten niet uit te leggen. Waarom scoort de ene school beter of slechter dan de andere school? Is de instroom van leerlingen verschillend? Zijn de overgangsnormen in de lagere klassen anders? Werken er andere docenten?

Het is in ieder geval belangrijk dat de steekproef voldoende groot is. Uit het rapport Monitoring invoering vernieuwde bedrijfseconomie van het SLO blijkt dat Cumulus bedrijfseconomie een marktaandeel van ruim 20% heeft. Voor het eerst in de historie van Cumulus kunnen we daarom een redelijke vergelijking maken tussen de resultaten van scholen die met Cumulus werken en de rest van Nederland.

De uitkomsten

In het verleden bepaalden sommige lesmethodes hun gemiddelde eindexamencijfer op basis van een vrijwillige enquête onder docenten. Er is echter een veel betere informatiebron: de gedetailleerde examencijfers 2020-2021 per vak per school van DUO. Met behulp van deze dataset kunnen we het gemiddelde gewogen eindexamencijfer bedrijfseconomie berekenen van alle scholen die in het schooljaar 2020-2021 met Cumulus bedrijfseconomie in de eindexamenklassen werkten. We noemen dit gemiddelde ‘Cumulus bedrijfseconomie’ en berekenen het voor havo en vwo. Vervolgens berekenen we het gemiddelde gewogen eindexamencijfer bedrijfseconomie van alle andere scholen in Nederland (‘de rest van Nederland’). De vergelijking van de resultaten tussen ‘Cumulus bedrijfseconomie’ en ‘de rest van Nederland’ ziet er als volgt uit:

Voor zowel havo als vwo scoren de scholen die in het schooljaar 2020-2021 met Cumulus bedrijfseconomie in de eindexamenklassen werkten gemiddeld beter dan de rest van Nederland. Resultaten van de t-toets en Wilcoxon-toets laten bovendien zien dat de verschillen statistisch significant zijn (p = 0,05).

Conclusie?

Het is te vroeg om een conclusie te trekken. De ontwikkeling van de eindexamencijfers over een langere periode geeft een beter beeld. Het primaire doel van Cumulus is bovendien niet om hogere gemiddelde eindexamencijfers te halen dan de rest van Nederland. Met onze lesmethodes, toetsmakers en examenbundels willen we docenten helpen om betere lessen te geven en leerlingen helpen om beter te leren. Betere resultaten volgen dan vanzelf. Naast een gemiddelde eindexamencijfer is bovendien de verdeling van cijfers over leerlingen interessant. Kan een lesmethode er bijvoorbeeld aan bijdragen dat (bijna) iedereen in de klas een voldoende scoort zonder extra, dure bijles? Om docenten en leerlingen hierbij nog beter te helpen, zijn we in december gestart met de ontwikkeling van een nieuwe online oefenomgeving voor de leerling. In een volgende blogpost schrijven we over onze plannen voor 2022.


Over Cumulus

Cumulus combineert de kracht van digitaal en papier in lesmethodes, toetsmakers en examenbundels voor economie en bedrijfseconomie. Probeer de gratis demo op cumulus.co en bestel een proefexemplaar van onze werkboeken op cumulus.co/proefexemplaar.

Heb je nog vragen? Je kunt ons bereiken via info@cumulus.co of 06 – 18 47 55 47.