Altijd actueel

image

Het is eindexamentijd. Een kort blog tussendoor want hier bij Cumulus zijn we ook aan het nakijken! 

M&O (vwo) is goed ontvangen door de docenten. Het was redelijk makkelijk (sommige opgaven te makkelijk?) en niet te lang. Met het eindexamen economie (havo) zijn docenten minder blij. De reacties op het forum van de VECON zijn herkenbaar na de eindexamens van vorig jaar:

“Vrij theoretisch en droog.”

“Geen actualiteit.”

“Het lijkt soms meer tekstverklaring dan economie.”

“Toets is wat betreft de economische verbanden eerder te makkelijk dan te moeilijk. Maar de onjuiste/onduidelijke vraagstelling maakt het moeilijk.

“Van de 6 examenlesbrieven worden er 2 totaal niet getoetst. Vorig jaar was dit ook al zo.”

Door de drukke periode voor en na de eindexamens hebben een aantal docenten waarschijnlijk de publicatie van de nieuwe concept syllabi economie gemist. Na vier jaar zijn de eindtermen voor de macro-domeinen H en I uitgewerkt. De door het College voor Toetsen en Examens (CvTE)  toegevoegde eindtermen zullen voor een groot deel van de docenten herkenbaar zijn (oude programma?). Ook staan er een aantal ‘nieuwe’ (vwo) begrippen in als de Phillipscurve (en de kritiek daarop), zero lower bound en de bijbehorende liquidity trap en NAIRU. Wat ons betreft typische examenklas onderwerpen.

Nieuw eindexamen over twee jaar

Afgaande op het artikel van Sikkes en Voorend in het mei-nummer van het Tijdschrift voor het Economisch Onderwijs TEO) is er bij de totstandkoming van de concept syllabi een stevig robbertje gevochten. De VECON wil de komende maanden een debat over de nieuwe eindtermen via TEO voeren. Een prima idee maar feit is dat de concept syllabi er liggen. Het CvTE lijkt voorlopig redelijk onvermurwbaar: het wil niet nog langer wachten en stelt dat het eindexamen 2017 wordt afgenomen op basis van de nieuwe eindtermen. Dat is dus over twee jaar.

De grote uitgeverijen schieten in de stress

In een brief aan het CvTE reageert de LWEO met een aantal terechte opmerkingen. “Voor uitgevers betekent invoering van de syllabi in 2017 dat een groot deel van de huidige voorraad in één keer onverkoopbaar is geworden.” “Veel scholen en distributeurs hebben veel geld geïnvesteerd in de aanschaf van boeken voor het boekenfonds. Het betekent dat ze over moeten gaan tot vervroegde afschrijving.” Dit is een probleem. De kans is groot dat de uitgeverijen met (tijdelijke) appendices komen als uitbreiding op de ‘oude’ boeken.

Een enkele opmerking in de LWEO-brief lijkt enigszins overdreven: “Delen van de stof uit 4 vwo zijn ineens overbodig.” Inderdaad zijn een beperkt aantal eindtermen die betrekking hebben op typische 4 vwo stof (bijvoorbeeld over rechtsvormen, balans en resultatenrekening) verdwenen uit de nieuwe syllabus.

Volgens de LWEO zal een eventuele appendix van uitgevers “op zijn vroegst in het voorjaar van 2016 verschijnen.”

Wat betekent dit voor Cumulus?

De lessen van Cumulus zijn gebaseerd op de laatste versie van de concept syllabi 2017 voor havo en vwo. Als deze definitief zijn, zullen waar nodig aanpassingen worden gemaakt. Digitaal maakt het eenvoudig om de lesinhoud snel aan te passen. Eenmalig, bijvoorbeeld bij het verschijnen van een nieuwe syllabus, maar ook structureel. Hierbij onderscheiden wij aanpassingen en aanvullingen op basis van:

1. Ontwikkelingen in het vakgebied en de actualiteit. Hierbij moet u bijvoorbeeld denken aan het actueel houden van alle (vaak contextrijke) tijdsgebonden informatie in de lessen, van belastingtarieven tot CBS statistieken en van (kranten-)artikelen tot beeldmateriaal. Dit zal continu gebeuren door de Cumulus redactie.

2. Feedback van Cumulus docenten. In Cumulus kan een docent op lesniveau met één klik feedback sturen naar de Cumulus redactie. Van spelfouten tot volledig uitgewerkte lesideeën. Van verbeteringen in de opmaak tot nieuwe versies van schoolexamens. Natuurlijk wordt niet elke suggestie direct overgenomen. De inhoudelijke kwaliteit wordt gecontroleerd door de Cumulus redactie bestaande uit economie docenten.

Cumulus is continu in ontwikkeling

Toen de commissie Teulings in 2005 het nieuwe eindexamenprogramma economie presenteerde, adviseerde de VECON om “elke vijf jaar de mogelijkheid te bieden om de contexten aan te passen aan de actualiteit.” Terecht, maar eigenlijk ook onterecht. Het examenprogramma, de eindtermen, de economische theorie, de concepten staan (redelijk) vast. De context, de actualiteit en de didactische vorm kunnen dagelijks veranderen. In de dagelijkse lessen maar ook in de lesmethode. Natuurlijk is digitaal daarbij sneller, efficiënter, goedkoper en makkelijker in gebruik. Maar het allerbelangrijkste: een digitale lesmethode die continu in ontwikkeling is, helpt ons om betere lessen te geven. Samen kunnen we werken aan beter economie onderwijs.

Volgende keer – zoals beloofd – een blogpost over de rol van powerpoint.