Nieuw thema: De naamloze vennootschap

image

Vanaf vandaag is voor Cumulus bedrijfseconomie de inhoud uit het vijfde en laatste thema ‘De naamloze vennootschap’ beschikbaar. Met onderwerpen als het eigen vermogen van de nv, de jaarrekening en kengetallen. Hiermee is Cumulus bedrijfseconomie compleet!

Cumulus bedrijfseconomie bestaat uit vijf samenhangende thema’s. De thema’s volgen een persoon die eerst zijn persoonlijke financiën op orde brengt (in het thema Geldzaken), vervolgens een eigen onderneming start (in het thema Ondernemerschap), de financiën van de eenmanszaak op orde brengt, de rechtsvorm wijzigt naar een besloten vennootschap en uiteindelijk na jaren van vallen en opstaan de onderneming naar de beurs brengt.

Voor alle onderwerpen in het programma schrijft Cumulus digitale lessen die de docent kan downloaden, direct gebruiken in de les maar ook aanpassen. Naast de digitale lessen biedt Cumulus voor elk leerjaar een papieren werkboeken met alle opgaven uit de lessen en een samenvatting van de theorie.

Het vijfde thema ‘De naamloze vennootschap’ vertelt het verhaal van de oprichting van de naamloze vennootschap. Na het vastleggen van het maatschappelijk aandelenkapitaal in de statuten, volgt een aandelenemissie op de beurs. Aan het einde van het eerste jaar moet voor de eerste keer het resultaat verdeeld worden (“wie krijgt wat?”). Het bestuursverslag wordt geschreven en de jaarrekening wordt gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Vervolgens wordt, zowel intern als extern, het beleid van de onderneming beoordeeld aan de hand van een aantal kengetallen.

Voor de leerlingen en de docent is deze verhaallijn uitgewerkt in drie onderwerpen:

1. Eigen vermogen: dit onderwerp bestaat uit de onderwerpen aandelenemissie en winstverdeling. Natuurlijk vergelijkbaar met het oude examenprogramma maar ook met een aantal kleine maar goede veranderingen. Zo zit het begrip ‘dividendpercentage’ (“percentage van de nominale waarde van het geplaatst aandelenkapitaal”) niet meer in het examenprogramma. We sluiten aan bij de praktijk en geven in opgaven het brutodividend in euro’s (per aandeel). Daarnaast behoort het begrip stockdividend alleen tot het vwo programma.

2. De jaarrekening: dit onderwerp draait vooral om het herhalen en opfrissen van eerdere theorie (uit het thema ‘De eenmanszaak’) over de balans, resultaat en liquiditeit. In de context van de nv komen er een aantal nieuwe begrippen voorbij maar verder is het veelal bekende theorie.

3. Kengetallen: het onderwerp Kengetallen is een bekend onderwerp uit het oude examenprogramma. De grote onderwerpen zijn liquiditeits-, solvabiliteits- en rentabiliteitsratio’s (inclusief hefboomwerking). Voor het vwo is het DuPont schema een nieuw begrip.

Bekijk nu alle inhoud op cumulus.co en stuur vooral opmerkingen en suggesties! Je kunt natuurlijk ook vast een deel van de lessen testen bij het vak M&O.

Met de inhoud uit het vijfde en laatste thema is Cumulus bedrijfseconomie compleet! De komende weken voegen we voor het vwo een enkele les toe aan het zesde klas programma (bijvoorbeeld over off-balance sheet risico’s) en controleren we alle eindtermen uit de syllabus nogmaals. Daarnaast werken we natuurlijk continu aan de verbetering van onze lesmethodes. Met bijdragen van docenten is Cumulus continu in ontwikkeling.

* * *

OVER CUMULUS

Cumulus combineert de kracht van digitaal en papier in nieuwe lesmethodes economie en bedrijfseconomie. Lees meer over de slimme combinatie van digitaal en papier op cumulus.co.