Nieuw thema bedrijfseconomie: De Eenmanszaak

Cumulus combineert in haar lesmethodes economie en bedrijfseconomie (havo/vwo) het beste van digitaal en papier. Vanaf vandaag is alle inhoud uit het derde thema De Eenmanszaak beschikbaar. De Eenmanszaak is ‘gesneden koek’ voor docenten m&o: het fundament van de bedrijfsadministratie (zonder journaalposten!). Voor het eerst is er nu een lesmethode die alle inhoud over de balans, resultaat en liquiditeit heeft uitgewerkt in 30 digitale lessen en meer dan 50 opgaven in het papieren werkboek. Oordeel zelf en probeer nu de gratis demo op cumulus.co.

Cumulus bedrijfseconomie bestaat uit vijf samenhangende thema’s en een zesde thema met keuze-onderwerpen. De thema’s volgen een persoon die eerst zijn persoonlijke financiën op orde brengt (in het thema Geldzaken), vervolgens een eigen onderneming start (in het thema Ondernemerschap), de financiën van de eenmanszaak op orde brengt en uiteindelijk na jaren van vallen en opstaan de onderneming naar de beurs brengt.

Het derde thema De Eenmanszaak bestaat uit vier onderwerpen:

1. De beginbalans: voor de startende eenmanszaak beginnen we met het opstellen van de beginbalans op basis van een investerings- en financieringsbegroting.

2. Opbrengsten en kosten: om een liquiditeitsbegroting, resultatenbegroting en eindbalans te kunnen opstellen, is flink wat kennis nodig. In het onderwerp ‘Opbrengsten en kosten’ wordt hiervoor de basis gelegd.

3. De eindbalans: met behulp van de kennis uit de vorige onderwerpen kunnen de leerlingen een complete liquiditeits- en resultatenbegroting opstellen. Vervolgens kan de stap worden gezet naar (verbanden met) de eindbalans.

4. Break-even analyse: de break-even analyse past prima in de context van de startende eenmanszaak en sluit bovendien goed aan bij de kennis uit de vorige onderwerpen.

Bekijk nu alle inhoud op cumulus.co en stuur vooral opmerkingen en suggesties!


Over Cumulus

Cumulus combineert in haar lesmethodes economie en bedrijfseconomie het beste van digitaal en papier. Maar hoe werkt dat eigenlijk?

De lessen vormen de basis van Cumulus

Cumulus start niet met het schrijven van een boek maar met het maken van digitale lessen. Dat is wat veel docenten zelf ook al doen (“met een boek heb je nog geen lessen”). Waarom zouden we dat niet centraal doen en vervolgens de lessen continu verbeteren met feedback en opmerkingen van docenten?

Alle lessen kun je downloaden, direct gebruiken in de les maar ook aanpassen…omdat we allemaal eigenwijze docenten zijn en zelf willen bepalen wat we wel en niet gebruiken.

Opgaven in het werkboek

Voor (diepe) verwerking van de leerstof is en blijft papier nodig. Dat hoeven we aan docenten niet uit te leggen. Alle opgaven bij de lessen zijn daarom opgenomen in het werkboek. Zowel grote opgaven waarin de leerlingen stapsgewijs door een onderwerp worden geleid als oude examenopgaven. In de les werken de leerlingen meestal aan opgaven uit het papieren werkboek.

Supersamenvatting in het werkboek

Tot slot schrijven we op basis van de lessen een zogenaamde supersamenvatting van alle theorie. We eindigen dus met het schrijven van het ‘theorieboek’. Per onderwerp is een supersamenvatting beschikbaar met theorie, rekenvoorbeelden en stappenplannen. Deze supersamenvatting nemen we ook op in het werkboek. Hiermee hebben de leerlingen per leerjaar een werkboek inclusief supersamenvatting en tegelijkertijd toegang tot alle digitale inhoud op cumulus.co.

Zelf doen of bestellen

Het werkboek inclusief supersamenvatting kun je per leerjaar zelf downloaden en afdrukken voor de leerlingen. Je kunt het ook eenvoudig bestellen via Cumulus.